Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma 2015–2019

Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma vuosille 2015–2019 kuvaa tutkimuksen painoalueet ja suuntaa tutkimusta eläketurvan kehittämisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Tutkimuksen painoalueita kuluvalla ohjelmakaudella ovat eläketurvan riittävyys, eläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys, työurat ja niiden kehitys ja eläkkeelle siirtyminen. Ohjelma kuvaa lisäksi tutkimustoiminnan lähtökohtia ja periaatteita.