Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallin laajennus Kelan eläkkeisiin ja verotukseen

Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 03/2015

Tekijät

Hannu Sihvonen

Keskustelualoitteessa kuvataan Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallin laajennuksia Kelan omaeläkkeisiin ja verotukseen. Tuloksina esitetään muiden muassa kansan- ja takuueläkemenoennusteet, eläkkeiden jakaumatuloksia, korvausasteita ja eläkkeensaajien tulonjaon tasaisuutta kuvaavan Gini-kertoimen arvoja.