Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallin kuvaus

Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 01/2014

Tekijät

Heikki Tikanmäki, Hannu Sihvonen ja Janne Salonen

Julkaisussa kuvataan Eläketurvakeskuksen uusi mikrosimulointimalli, sen toimintaperiaatteet ja esimerkkejä keskeisistä tuloksista. Malli antaa kuvan työeläkkeiden kehityksestä tulevaisuudessa myös yksilöihin liittyvän vaihtelun näkökulmasta. Julkaisussa esitetään tuloksia vuoteen 2060 asti.