Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2017

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2018

Tekijät

Kati Ahonen, Liisa-Maria Palomäki ja Anu Polvinen

Tutkimus tuottaa tietoa 55–85-vuotiaiden eläkeläisten toimeentulokokemuksista. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten rahat riittävät tavanomaiseen kulutukseen, mihin rahaa käytetään, millaisiin menoihin toimeentulovaikeudet kohdistuvat ja millaisesta kulutuksesta on jouduttu tinkimään. Tutkimus perustuu syksyllä 2017 kerättyyn kyselyaineistoon.

Julkaisun painos on loppu.

Keskeiset tulokset

Tutkimuksen perusteella noin puolet eläkeläisistä koki jonkinasteisia toimeentulovaikeuksia. 45 prosenttia eläkeläisistä koki vaikeuksia (pieniä vaikeuksia/vaikeuksia/suuria vaikeuksia) tavanomaisten menojen kattamisessa. Puolella oli vaikeuksia kattaa välttämättömiä menoja ja puolet eläkeläisistä ilmoitti tinkineensä rahan puutteen vuoksi kulutuksestaan.

Noin kymmenellä prosentilla oli vakavampia vaikeuksia välttämättömyysmenojen (ruoka, lääkkeet, terveydenhoito ja liikenne) kattamisessa. 12 prosenttia eläkeläisistä kertoi esimerkiksi joutuneensa tinkimään lääke- ja terveysmenoistaan. Toimeentulovaikeudet liittyvät pienituloisuuteen ja heikoksi koettuun terveyteen. Työkyvyttömyyseläkeläisten kokemukset toimeentulosta olivatkin muita eläkeläisiä heikompia.

Toisaalta puolet eläkeläisistä koki toimeentulonsa jossain määrin helpoksi. Toimeentulon helppous oli yhteydessä keskimääräisiin tai sitä korkeampiin tuloihin ja hyvään terveyteen.

Tilastografiikka

Välttämättömistä menoista taloudellisista syistä tinkimään joutuneet eläkelajin mukaan

Diaesitys