Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995–2013

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2016

Tekijät

Juha Rantala ja Marja Riihelä

Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloa ja tuloeroja vuosina 1995–2013. Vertailussa käytetään useita tulokäsitteitä, kuten eri eläketuloja, brutto- ja nettotuloja sekä perheen tulot huomioivaa ekvivalenttituloa. Tämä tarjoaa näkökulmia sukupuolten välisen ja sisäisen tasa-arvon tarkasteluun.