Eläkekattoa koskeva muistio

Eläketurvakeskuksen selvityksiä 01/2015

Tekijät

Eeva Poutiainen, Mika Vidlund, Niko Väänänen ja Jukka Lampi

Eläketurvakeskus on päivittänyt vuonna 2009 tekemänsä selvityksen suurista eläkkeistä ja eläkekatosta sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä. Nyt julkaistavassa muistiossa on tutkittu keskeisten asiaan vaikuttavien seikkojen eli muun muassa korkeiden lakisääteisten eläkkeiden tason, yleisyyden ja jakautumisen sekä kansainvälisen vertailun nykytilannetta ja mahdollisia muutoksia vuonna 2009 tehtyyn selvitykseen nähden. Tarkasteluissa havaittiin, että selkeitä muutoksia ei ole tapahtunut.

Selvitys on julkaistu vain verkkoversiona.