Eläkekattoa koskeva muistio

Eläketurvakeskuksen selvityksiä 01/2015

Tekijät

Eeva Poutiainen, Mika Vidlund, Niko Väänänen ja Jukka Lampi

Eläketurvakeskus on julkaissut kaksi selvitystä suuria eläkkeitä ja eläkekattoa koskevaan keskusteluun.

Vuoden 2015 selvitys on Eläketurvakeskuksen vuonna 2009 tekemän laajemman selvityksen päivitys.

Vuonna 2015 julkaistussa selvityksessä on tutkittu muun muassa korkeiden lakisääteisten eläkkeiden tasoa, yleisyyttä ja jakautumista sekä päivitetty kansainvälistä vertailua ja tarkasteltu muutoksia vuonna 2009 tehtyyn selvitykseen nähden. Tarkasteluissa havaittiin, että merkittäviä muutoksia yleiskuvassa ei ole tapahtunut.

Eläketurvakeskus on päivittänyt tammikuussa 2019 muistiomuodossa vuoden 2015 selvityksessä esitetyt keskeiset taulukot korkeiden lakisääteisten eläkkeiden tasosta, yleisyydestä ja jakautumisesta sekä arvion esimerkinomaisen eläkepalkkakaton vaikutuksesta ansiojakaumiin. Merkittäviä muutoksia vuoden 2015 selvityksen tarkasteluihin verrattuna ei ole tapahtunut.

Selvitys ja taulukoiden päivitykset on julkaistu vain verkkoversiona.

Lue lisää:

Kansainvälinen vertailu eläkepalkkakatoista ja eläkekatoista eri maissa