Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit: teoriaa ja kokemuksia jarruista ja elinaikakertoimista

Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:7

Tekijät

Sanna Tenhunen ja Risto Vaittinen

Väestön ikääntyessä useissa maissa on otettu käyttöön vakautusmekanismi, jonka avulla huomioidaan automaattisesti vanhushuoltosuhteen muutosten aiheuttamat paineet eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyydelle. Raportissa käsitellään automaattisten vakautusmekanismien ominaisuuksia sekä esitellään erilaisia käytössä olevia vakautusmekanismeja.