Eläkeikäisten kulutus Suomessa 1985–2012

Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2015

Tekijät

Kati Ahonen ja Risto Vaittinen

Raportissa tutkitaan eläkeikäisten ja työikäisten kotitalouksien kulutusta eri elämänvaiheissa sekä niitä muutoksia, joita ikäryhmien suhteellisessa kulutuksessa on tapahtunut vuosien 1985 ja 2012 välillä. Aineistona käytetään Tilastokeskuksen kulutustutkimusaineistoja.