Eläkeikä nousee mutta joustot säilyvät: kyselytutkimus vuoden 2017 eläkeuudistuksesta ja työssäjatkamisaikeista

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 05/2017

Tekijät

Sanna Tenhunen

Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeikää lähestyvien 54–62-vuotiaiden suomalaisten arvioita eläkkeelle siirtymisen ajoituksesta. Vanhuuseläkkeen aloitusajankohdan lisäksi selvitetään kiinnostusta osittaisen vanhuuseläkkeen käyttöön ja eläkkeen ohella työskentelyyn.

Keskeiset tulokset

Tutkimustulosten perusteella eläkkeellä työskentely kiinnostaa suomalaisia aikaisempaa enemmän. Joka kolmas 54–62-vuotias harkitsee työskentelyä tulevina eläkevuosinaan. Työskentelyä harkitsevat erityisesti yrittäjät, korkeakoulutetut ja eläkeajan toimeentulostaan huolestuneet.

Yli puolet kyselyyn vastanneista arvioi siirtyvänsä eläkkeelle täsmälleen omassa eläkeiässään. Noin joka kuudes arvioi siirtyvänsä eläkkeelle ennen omaa eläkeikäänsä ja reilu neljännes oman eläkeikänsä jälkeen. Seitsemän prosenttia vastaajista kertoo olevansa kiinnostunut osittaisesta vanhuuseläkkeestä.

Tutkimuskyselyyn vastasi 2 179 henkilöä. Kyselylomakkeen yhteydessä oli tietoa uudistuksen yksityiskohdista, jotta vastaajilla olisi mahdollisimman hyvin tietoa tulossa olevasta uudistuksesta.

Infografiikka

Arvioi jäävänsä kokoaikaiselle vanhuuseläkkeelle