Eläkeiän sitominen elinaikaan: miten käy työurien ja tulonjaon?

Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2013, ETLA B 258

Tekijät

Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen

Raportissa tutkitaan sitä, miten vanhuuseläkeiän nosto ja sen sitominen elinajan odotteeseen vaikuttaisivat lähellä eläkeikää olevien palkansaajien työurapäätöksiin, tulonjakoon ja työeläkejärjestelmän kestävyyteen. Käytetty menetelmä erottelee palkansaajat iän, sukupuolen ja koulutustason mukaan.

Paperijulkaisu on tilattavissa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAsta.

Oikaisu tutkimukseen

Liite oikaisuun