Does part-time pension extend working lives? A Finnish case study

Finnish Centre for Pensions, Reports 05/2016

Tekijät

Mervi Takala ja Niko Väänänen

Raportissa selvitetään Eläketurvakeskuksen rekisteriaineistoon perustuen onko osa-aikaeläke pidentänyt työuria. Raporttia varten on lisäksi haastateltu työmarkkinaosapuolia sekä työnantajien ja osa-aikaeläkeläisten edustajaa. Selvitys on osa Eurofoundin laajaa tutkimushanketta, jossa kuvataan ja arvioidaan osa-aikaeläkejärjestelmiä Euroopassa.

Raportti on julkaistu vain verkkoversiona.