Administrative Expenses in Statutory and Occupational Pension Schemes: A Cross-country Comparison

Finnish Centre for Pensions, Surveys 02/2013

Tekijät

Antti Mielonen, Eeva Puuperä, Hannu Ramberg ja Mika Vidlund

Selvityksessä on tarkasteltu hallintokuluja Suomen lisäksi Alankomaiden, Norjan, Ruotsin, Saksan, Sveitsin ja Tanskan lakisääteisissä eläkejärjestelmissä sekä työmarkkinaeläkejärjestelmissä. Hallintokulutarkastelu keskittyy liike- ja toimeenpanokuluihin. Aineistona on käytetty viimeisintä saatavilla olevaa kattavaa tilastotietoa vuosilta 2010 ja 2011.

Julkaisua on korjattu tiivistelmän ja Sveitsin tietojen osalta 16.4.2013.