Risto Vaittinen

Ekonomisti, FT

Blogi:

Etk.fi

Julkaisuja ETK:n sarjoissa

Kati Ahonen & Risto Vaittinen (2015) Eläkeikäisten kulutus Suomessa 1985–2012. Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2015.

Marja Riihelä & Risto Vaittinen & Reijo Vanne (2014) Väestörakenne ja talouskehitys – ikäryhmät Suomen taloudessa. Eläketurvakeskuksen raportteja 07/2014.

Risto Vaittinen & Reijo Vanne (2013) Pensions and public finances in Finland: A generational accounting perspective. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 01/2013.

Marja Riihelä & Risto Vaittinen & Reijo Vanne (2011) Changing Patterns of Intergenerational Resource Allocation. Finnish Centre for Pensions, Reports 2011:1.

Sanna Tenhunen & Risto Vaittinen (2010) Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit – teoriaa ja kokemuksia jarruista ja elinaikakertoimista. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:7.

Risto Vaittinen (2010) Elinkaarisäästäminen ja sijoitusriskit eri eläkejärjestelmissä. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:2.

Risto Vaittinen & Reijo Vanne (2008) Intergenerational Transfers and Life-Cycle Consumption in Finland. Finnish Centre for Pensions Working Papers 2008:6.

Risto Vaittinen & Ismo Risku & Christina Lindell & Peter Biström (2007) Optimising pension financing with an application to the Finnish earnings-related pension scheme. Finnish Centre for Pensions Working Papers 2007:1.

Risto Vaittinen & Reijo Vanne (2006) Government Finances by Age in Finland. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:3.

Julkaisuja muualla

Vaittinen, R. (2017) Sosiaalivakuutus elinkaarella. Teoksessa Havakka, P. & Niemelä, M. & Uusitalo, H. (toim.) Sosiaalivakuutus, Finva.

Kotamäki, M. & Vaittinen, R. & Vanne, R. (2016) Työeläkelaitokset julkisessa taloudessa. Liite talouspolitiikan arviointineuvoston raporttiin.

Tenhunen, S. & Vaittinen, R. (toim.) (2016) Eläketalous, 2. Uudistettu laitos, Finva.

Vaittinen, R. & Vanne, R. (2012) Kestävyysvaje eläkejärjestelmässä ja muussa julkisessa taloudessa 2012. Talous ja yhteiskunta 2/2012.

Vaittinen, R. & Vanne, R. (2011) National Transfer Accounts for Finland in 2004. Teoksessa Lee, R. & Mason, A. (toim.) (2011) Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspektive, Edgar Elger, Cheltenham, UK.

Eläkerahastot ja finanssikriisi. Teoksessa Alaja, A. & Boldt, H. (toim.) (2010) Tehokkaiden markkinoiden harha. Kalevi Sorsa -säätiön julkaisuja 1/2010, Jyväskylä.

Vaittinen, R. & Vanne, R. (2010) National Transfer Accountss for Finland in 2004. NTA working papers 2010:3.