Risto Vaittinen

Ekonomisti, FT
029 411 2153

Blogi:

Etk.fi

Lataa jpg-valokuva

Tutkimusaiheet

  • eläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys ja oikeudenmukaisuus
  • eläkejärjestelmän automaattiset vakautusjärjestelmät

Esittely

Toimin Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla ekonomistina. Mielenkiinnon kohteeni liittyvät eläkejärjestelmän rahoitukseen. Olen analysoinut ikäsidonnaisten julkisten tulonsiirtojen taloudellisia vaikutuksia sukupolvitilinpidon menetelmällä.  Olen lisäksi osallistunut ikäsidonnaisia tulonsiirtoja kansainvälisesti vertailevaan hankkeeseen, jota koordinoivat Berkeleyn yliopiston professori Ronald Lee ja Manoan yliopiston professori Andrew Mason http://www.ntaccounts.org/web/.

Ansioluetteloon (pdf)

Julkaisuja ETK:n sarjoissa

Kati Ahonen & Risto Vaittinen (2015) Eläkeikäisten kulutus Suomessa 1985–2012. Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2015.

Marja Riihelä & Risto Vaittinen & Reijo Vanne (2014) Väestörakenne ja talouskehitys – ikäryhmät Suomen taloudessa. Eläketurvakeskuksen raportteja 07/2014.

Risto Vaittinen & Reijo Vanne (2013) Pensions and public finances in Finland: A generational accounting perspective. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 01/2013.

Marja Riihelä & Risto Vaittinen & Reijo Vanne (2011) Changing Patterns of Intergenerational Resource Allocation. Finnish Centre for Pensions, Reports 2011:1.

Sanna Tenhunen & Risto Vaittinen (2010) Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit – teoriaa ja kokemuksia jarruista ja elinaikakertoimista. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:7.

Risto Vaittinen (2010) Elinkaarisäästäminen ja sijoitusriskit eri eläkejärjestelmissä. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:2.

Risto Vaittinen & Reijo Vanne (2008) Intergenerational Transfers and Life-Cycle Consumption in Finland. Finnish Centre for Pensions Working Papers 2008:6.

Risto Vaittinen & Ismo Risku & Christina Lindell & Peter Biström (2007) Optimising pension financing with an application to the Finnish earnings-related pension scheme. Finnish Centre for Pensions Working Papers 2007:1.

Risto Vaittinen & Reijo Vanne (2006) Government Finances by Age in Finland. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:3.

Julkaisuja muualla

Vaittinen, R. (2017) Sosiaalivakuutus elinkaarella. Teoksessa Havakka, P. & Niemelä, M. & Uusitalo, H. (toim.) Sosiaalivakuutus, Finva.

Kotamäki, M. & Vaittinen, R. & Vanne, R. (2016) Työeläkelaitokset julkisessa taloudessa. Liite talouspolitiikan arviointineuvoston raporttiin.

Tenhunen, S. & Vaittinen, R. (toim.) (2016) Eläketalous, 2. Uudistettu laitos, Finva.

Vaittinen, R. & Vanne, R. (2012) Kestävyysvaje eläkejärjestelmässä ja muussa julkisessa taloudessa 2012. Talous ja yhteiskunta 2/2012.

Vaittinen, R. & Vanne, R. (2011) National Transfer Accounts for Finland in 2004. Teoksessa Lee, R. & Mason, A. (toim.) (2011) Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspektive, Edgar Elger, Cheltenham, UK.

Eläkerahastot ja finanssikriisi. Teoksessa Alaja, A. & Boldt, H. (toim.) (2010) Tehokkaiden markkinoiden harha. Kalevi Sorsa -säätiön julkaisuja 1/2010, Jyväskylä.

Vaittinen, R. & Vanne, R. (2010) National Transfer Accountss for Finland in 2004. NTA working papers 2010:3.