Janne Salonen

Ekonomisti, YTM
Työurat, eläketurva ja mikrosimulointi
029 411 2145

Blogi:

Etk.fi

Lataa jpg-valokuva

Tutkimusaiheet

  • yrittäjien eläketurva
  • nuorten työurariskit
  • mikrosimulointi

Esittely

Tutkimuksissani painottuvat sekä työikäisiin että eläkkeensaajiin liittyvät kysymykset. Tällä hetkellä keskeiset tutkimusaiheeni liittyvät nuorten työurariskeihin, yrittäjyyteen sekä tilastollisten menetelmien kehittämiseen eläketurvan tutkimuksessa. Eri väestöryhmien toimeentulokysymyksiä tarkastelen rekisteriaineistoilla yksilön tiedoista käsin.

Tutkimustyön ohella palvelen ulkopuolisia asiakkaita ja työtovereita ETK:ssa. Teen tutkimusyhteistyötä Tampereen, Helsingin ja Oulun yliopistojen kanssa eri hankkeissa. Olen osa tiimiä, jossa kehitetään simulointimenetelmiä sekä tuotetaan analyysejä ELSI-mikrosimulointimallilla. Osallistun asiantuntijana eläkejärjestelmän kehittämiseen liittyen yrittäjien eläketurvaan. Merkittävä osa työnkuvaani liittyy ETK:n laajojen tietovarastojen tutkimuskäytön edistämiseen. Kehitän ja ylläpidän tutkimusrekisteriä, johon monet ETK:n ja yhteistyökumppaneidemme tutkimuksen perustuvat.

Julkaisuja ETK:n sarjoissa

Sanna Tenhunen & Satu Nivalainen & Noora Järnefelt & Janne Salonen (2018) Ketkä valitsevat OVEn? Tutkimus osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtymisen taustatekijöistä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2018.

Janne Salonen & Mervi Takala & Mika Vidlund & Niko Väänänen (2017) Suomen osa-aikaeläke ja osittaiset eläkkeet Euroopassa. Eläketurvakeskuksen raportteja 08/2017.

Sanna Tenhunen & Janne Salonen (2016) Maatalousyrittäjien työurat ja eläketurva. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 07/2016.

Mervi Takala & Janne Salonen & Jukka Lampi (2015) Survivors’ pensions in Finland. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 02/2015.

Janne Salonen (toim.) (2015) Yrittäjien lakisääteinen eläketurva: työurat, työtulot ja rahoitus. Eläketurvakeskuksen raportteja 10/2015.

Heikki Tikanmäki & Hannu Sihvonen & Janne Salonen (2015) Työurien ja eläkeajan kehitys sekä eläkkeiden ja niiden jakautumisen muutos. Teoksessa Kautto, M. & Risku, I. (toim.) Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista. Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2015.

Janne Salonen & Pekka Virtanen & Liudmila Lipiäinen & Tapio Nummi & Antti Saloniemi (2014) Tutkintoja suorittaneiden nuorten työurapolut. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2014.

Heikki Tikanmäki & Hannu Sihvonen & Janne Salonen (2014) Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallin kuvaus. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 01/2014.

Heikki Tikanmäki & Hannu Sihvonen & Janne Salonen (2014) Microsimulating Finnish earnings-related pensions. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 02/2014.

Janne Salonen & Jukka Lampi (2013) Perhe-eläkkeensaajien eläketurva. Teoksessa Takala, M. (toim.) Katsaus perhe-eläkkeeseen. Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2013.

Noora Järnefelt & Mikko Kautto & Markku Nurminen & Janne Salonen (2013) Työurien pituuden kehitys 2000-luvulla. Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2013.

Tapio Nummi & Janne Salonen & Lasse Koskinen (2012) Earnings profiles of Finnish wage earners in 2000–2010. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2012:5.

Janne Salonen & Juha Knuuti (2012) Lakisääteisten eläkkeiden verotus Suomessa vuosina 2005–2010. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2012:4.

Janne Salonen & Mervi Takala (2012) Working career and income of part-time pensioners in Finland. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2011:2.

Julkaisuja muualla

Laaksonen, M. & Rantala, J. & Salonen, J. (2019) Työttömyysturvan aktiivimallin vaikutus työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Työpoliittinen aikakauskirja 4/2019. Tulossa.

Kuitto, K. & Salonen, J. & Helmdag, J. (2019) Gender Inequalities in Early Career Trajectories and Parental Leaves: Evidence from a Nordic Welfare State. Julkaisussa Social Sciences, 2019, 8, 253: 1–17 (Special Issue on Family and Work: Parental Leave and Careers, edited by Ann-Zofie Duvander & Alison Koslowski). DOI: 10.3390/socsci8090253.

Salonen, J. & Möttönen, J. (2019) Osa-aikaeläkeläisten työuran pituus vertailussa kokoaikatyössä jatkaneisiin. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2019.

Kuitto, K. & Salonen, J. & Helmdag, J. (2019) Perhevapaat työurariskinä? Trajektorianalyysi nuorten aikuisten työurapoluista. Yhteiskuntapolitiikka 84 (2019):2.

Salonen, J. & Tikanmäki, H. & Nummi, T. (2019) Using Trajectory Analysis to Test and Illustrate Microsimulation Outcomes. International Journal of Microsimulation. 2019; 12(2) DOI: 10.34196/ijm.00198.

Nummi, T. & Salonen, J. & O’Brien, T. (2017) Statistical Analysis of Labor Market Integration: A Mixture Regression Approach. In New Advances in Statistics and Data Science. ICSA Book Series in Statistics, Springer.

Nummi, T. & Salonen, J. & Koskinen, L. & Pan, J. (2017) A semiparametric mixture regression model for longitudinal data. Journal of Statistical Theory and Practice. DOI: 10.1080/15598608.2017.1298062

Tikanmäki, H. & Sihvonen, H. & Salonen, J. (2015) Distributional Effects of the Forthcoming Finnish Pension Reform – a Dynamic Microsimulation Approach. International Journal of Microsimulation. Volume 8(3) Winter 2015.

Saloniemi, A. & Salonen, J. & Lipiäinen, L. & Nummi, T. & Virtanen, P. (2013) Opinnot ja työt. Kehityspolkuanalyysi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten työurista. Yhteiskuntapolitiikka 78 (2013):4.