Janne Salonen

Ekonomisti, YTM
Työurat, eläketurva ja mikrosimulointi
029 411 2145

Blogi:

Etk.fi

Lataa jpg-valokuva

Tutkimusaiheet

  • osa-aikaeläke
  • nuorten työurariskit
  • mikrosimulointi

Esittely

Tutkimuksissani painottuvat sekä työikäisiin että eläkkeensaajiin liittyvät kysymykset. Tällä hetkellä keskeiset tutkimusaiheeni liittyvät nuorten työurariskeihin, osa-aikaeläkkeisiin sekä yrittäjyyteen. Eri väestöryhmien toimeentulokysymyksiä tarkastelen rekisteriaineistoilla yksilön tiedoista käsin.

Tutkimustyön ohella palvelen ulkopuolisia asiakkaita ja työtovereita ETK:ssa. Teen tutkimusyhteistyötä Tampereen ja Helsingin yliopistojen kanssa eri hankkeissa. Olen osa tiimiä, jossa kehitetään simulointimenetelmiä sekä tuotetaan analyysejä ELSI-mikrosimulointimallilla. Osallistun asiantuntijana eläkejärjestelmän kehittämiseen liittyen yrittäjien eläketurvaan. Merkittävä osa työnkuvaani liittyy ETK:n laajojen tietovarastojen tutkimuskäytön edistämiseen. Kehitän ja ylläpidän tutkimusrekisteriä, johon monet ETK:n ja yhteistyökumppaneidemme tutkimuksen perustuvat.

Julkaisuja ETK:n sarjoissa

Janne Salonen, Mervi Takala, Mika Vidlund & Niko Väänänen (2017) Suomen osa-aikaeläke ja osittaiset eläkkeet Euroopassa. Eläketurvakeskuksen raportteja 08/2017

Sanna Tenhunen & Janne Salonen (2016) Maatalousyrittäjien työurat ja eläketurva. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 07/2016.

Mervi Takala & Janne Salonen & Jukka Lampi (2015) Survivors’ pensions in Finland. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 02/2015.

Janne Salonen (toim.) (2015) Yrittäjien lakisääteinen eläketurva: työurat, työtulot ja rahoitus. Eläketurvakeskuksen raportteja 10/2015.

Heikki Tikanmäki & Hannu Sihvonen & Janne Salonen (2015) Työurien ja eläkeajan kehitys sekä eläkkeiden ja niiden jakautumisen muutos. Teoksessa Kautto, M. & Risku, I. (toim.) Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista. Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2015

Janne Salonen & Pekka Virtanen & Liudmila Lipiäinen & Tapio Nummi & Antti Saloniemi (2014) Tutkintoja suorittaneiden nuorten työurapolut. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2014.

Heikki Tikanmäki & Hannu Sihvonen & Janne Salonen (2014) Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallin kuvaus. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 01/2014.

Heikki Tikanmäki & Hannu Sihvonen & Janne Salonen (2014) Microsimulating Finnish earnings-related pensions. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 02/2014.

Janne Salonen & Jukka Lampi (2013) Perhe-eläkkeensaajien eläketurva. Teoksessa Takala, M. (toim.) Katsaus perhe-eläkkeeseen. Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2013.

Noora Järnefelt & Mikko Kautto & Markku Nurminen & Janne Salonen (2013) Työurien pituuden kehitys 2000-luvulla. Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2013.

Tapio Nummi & Janne Salonen & Lasse Koskinen (2012) Earnings profiles of Finnish wage earners in 2000–2010. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2012:5.

Janne Salonen & Juha Knuuti (2012) Lakisääteisten eläkkeiden verotus Suomessa vuosina 2005–2010. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2012:4.

Janne Salonen & Mervi Takala (2012) Working career and income of part-time pensioners in Finland. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2011:2.

Julkaisuja muualla

Nummi, T. & Salonen, J. & O’Brien, T. (2017) Statistical Analysis of Labor Market Integration: A Mixture Regression Approach. In New Advances in Statistics and Data Science. ICSA Book Series in Statistics, Springer. Tulossa.

Nummi, T. & Salonen, J. & Koskinen, L. & Pan, J. (2017) A semiparametric mixture regression model for longitudinal data. Journal of Statistical Theory and Practice. DOI: 10.1080/15598608.2017.1298062

Tikanmäki, H. & Sihvonen, H. & Salonen, J. (2015) Distributional Effects of the Forthcoming Finnish Pension Reform – a Dynamic Microsimulation Approach. International Journal of Microsimulation. Volume 8(3) Winter 2015.

Saloniemi, A. & Salonen, J. & Lipiäinen, L. & Nummi, T. & Virtanen, P. (2013) Opinnot ja työt. Kehityspolkuanalyysi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten työurista. Yhteiskuntapolitiikka 78 (2013):4.