Mikko Laaksonen

Senior Researcher, Ph.D., Docent
+358 29 411 2156

Download JPG image

Areas of Research

  • determinants of disability retirement
  • working conditions, work capacity and continuing at work

Presentation

My research focuses on factors affecting retirement on a disability pension. I am particularly interested in the factors that contribute to retirement on a disability pension and the changes in disability retirement over time. Recently, my research has dealt with risk factors relating to retirement on a disability pension, the time spent on a disability pension and rejected disability pension applications. My area of study covers not only disability pensions but issues relating to disability at large. As a rule, my research is based on extensive register data and conducted in cooperation with researchers from Kela, the National Public Health Institute and different universities.

Publications in the Finnish Centre for Pensions series

Juha Rantala & Marjukka Hietaniemi & Heidi Nyman & Mikko Laaksonen & Susan Kuivalainen (eds.) (2017) Työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläketurva ja toimeentulo 2000-luvulla [The economic welfare of disability pensioners’ in the 2000s]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2017.

Mikko Laaksonen (2016) Koetun työkyvyn ja pitkäaikaissairastavuuden muutokset sosioekonomisten tekijöiden ja työolojen mukaan. In: Järnefelt. N. (ed.) Työolot ja työurat – tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä [Working conditions and working lives – Research on the stability of working lives and retirement]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016.

Mikko Laaksonen & Juha Rantala & Noora Järnefelt & Jari Kannisto (2016) Työkyvyttömyyden vuoksi menetetty työura [Working lives reduced by disability pensions]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2016.

Raija Gould & Mikko Laaksonen & Jukka Kivekäs & Tapio Ropponen & Seppo Kettunen & Timo Hannu & Ilkka Käppi & Pauliina Ripatti & Tanja Rokkanen & Saija Turtiainen (2014) Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet: asiakirja-aineistoon perustuva tutkimus [Phases preceding disability pension: a study based on documentary data]. Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2014.

Mikko Laaksonen & Jenni Blomgren & Raija Gould (2014) Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria: rekisteripohjainen tarkastelu [Sickness allowance, rehabilitation and unemployment history of disability retirees: a register-based study]. Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2014.

Other publications

Laaksonen, M. &  Nyman, H. (2019) Työttömien ja ikääntyneiden siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle on vähentynyt selvästi. Lääkärilehti 2019. (Forthcoming)

Leinonen, T. & Viikari-Juntura, E. & Husgafvel-Pursiainen, K. & Juvonen-Posti, P. & Laaksonen, M. & Solovieva S. (2019) The effectiveness of vocational rehabilitation on work participation: a propensity score matched analysis using nationwide register data. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2019. (Forthcoming)

Laaksonen, M. & Rantala, J. & Liukko, J. & Polvinen, A. & Varis, J. & Kesälä, M. & Kuivalainen, S. (2019) Company-level determinants of disability retirement: a multilevel study of Finnish private sector workplaces. European Journal of Public Health 2019 (Forthcoming). doi: 10.1093/eurpub/ckz068.

Perhoniemi, R. & Blomgren, J. & Laaksonen, M. (2019) Determinants of disability pension applications and awarded disability pensions in Finland, 2009 and 2014. Scandinavian Journal of Public Health 2019 (Forthcoming). doi: 10.1177/1403494819843778.

Leinonen, T. & Solovieva, S. & Husgafvel-Pursiainen, K. & Laaksonen, M. & Viikari-Juntura, E. (2019) Do individual and work-related factors differentiate work participation trajectories before and after vocational rehabilitation? Plos One 2019. (Forthcoming)

Perhoniemi, R. & Blomgren, J. & Laaksonen, M. (2018) Sources of income following a rejected disability pension application: a sequence analysis study. Disability and Rehabilitation 2018. (Forthcoming) doi: 10.1080/09638288.2018.1555619.

Merikukka, M. & Ristikari, T. & Tuulio-Henriksson, A. M. & Gissler, M. & Laaksonen, M. (2018) Childhood determinants for early psychiatric disability pension: A 10-year follow-up study of the 1987 Finnish Birth Cohort. International Journal of Social Psychiatry 2018. (Forthcoming)

Leinonen, T. & Chandola, T. & Laaksonen, M. & Martikainen, P. (2018) Socioeconomic differences in retirement timing and participation in post-retirement employment in a context of a flexible pension age. Aging & Society 2018. (Forthcoming)

Perhoniemi, R. & Blomgren, J. & Laaksonen, M. (2018) Mitä hylkäävän työkyvyttömyys-eläkepäätöksen jälkeen? Työttömyys-, sairauspäiväraha- ja kuntoutusrahaetuudet sekä uudet eläkepäätökset neljän vuoden seurannassa. Yhteiskuntapolitiikka 2018;83(2):117–131.

Salonen, L. & Blomgren, J. & Laaksonen, M. & Niemelä, M. (2018) Sickness absence as a predictor of disability retirement in different occupational classes: a register-based study of a working-age cohort in Finland in 2007–2014. BMJ Open 2018;8(5):e020491.

Polvinen, A. & Laaksonen, M. & Rantala, J. & Hietaniemi, M. & Kannisto, J. & Kuivalainen, S. (2018) Working while on a disability pension in Finland: Association of diagnosis and financial factors to employment. Scandinavian Journal of Public Health 2018;46(19 suppl):74–81.

Laaksonen, M. & Rantala, J. & Järnefelt, N. & Kannisto, J. (2018) Educational differences in years of working life lost due to disability retirement. European Journal of Public Health 2018;28(2):264–268.

Laaksonen, M. & Gould, R. & Liukko, J. (2018) Labor market position after a rejection of a disability pension application: a register-based cohort study. Disability and Rehabilitation 2018;40(25):3022–3029. Final version (pdf).

Laaksonen, M. & Blomgren, J. & Gould, R. (2016) Sickness allowance trajectories preceding disability retirement: a register-based retrospective study. European Journal of Public Health 2016;26(6):1050–1055.

Polvinen, A. & Laaksonen, M. & Gould, R. & Lahelma, E. & Leinonen, T. & Martikainen P. (2016) Socioeconomic Differences in Cause-Specific Disability Retirement in Finland, 1988 to 2009. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2016;58(8):840–845.

Leinonen, T. & Laaksonen, M. & Chandola, T. & Martikainen, P. (2016) Health as a predictor of early retirement before and after introduction of a flexible statutory pension age in Finland. Social Science & Medicine 2016;158:149–157.

Laaksonen, M. & Blomgren, J. & Tuulio-Henriksson, A. (2016) Sickness allowance histories among disability retirees due to mental disorders: A retrospective case–control study.  Scandinavian Journal of Public Health 2016;44(3):291–299. Final version (pdf).

Laaksonen, M. & Gould, R. (2015) Return to work after temporary disability pension in Finland. Journal of Occupational Rehabilitation 2015;25(3):471–480. Final version (pdf).

Polvinen, A. & Laaksonen, M. & Gould, R. & Lahelma, E. & Leinonen, T. & Martikainen, P. (2015) Socioeconomic inequalities in cause-specific mortality after disability retirement due to different diseases. Scandinavian Journal of Public Health 2015;43(2):159–168.

Polvinen, A. & Laaksonen, M. & Gould, R. & Lahelma, E. & Martikainen, P. (2014) The contribution of major diagnostic causes to socioeconomic differences in disability retirement. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2014;40(4):353–60.

Laaksonen, M. & Gould, R. (2014) The effect of municipality characteristics on disability retirement. European Journal of Public Health 2014;24(1):116–21.

Leinonen. T. & Martikainen, P. & Laaksonen, M. & Lahelma, E. (2014) Excess mortality after disability retirement due to mental disorders: variations by socio-demographic factors and causes of death. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2014; 49(4):639–49.

Laaksonen, M. & Gould, R. (2013) Regional differences in disability retirement: Explaining between-county differences in Finland. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2013;39(6):609–17.

Lahti, J. & Rahkonen, O. & Lahelma, E. & Laaksonen, M. (2013) Leisure-time physical activity and disability retirement: a pro-spective cohort study. Journal of Physical Activity & Health 2013;10(5):669–75.

Roos, E. & Laaksonen, M. & Rahkonen, O. & Lahelma, E. & Lallukka, T. (2013) Relative weight and disability retirement: a prospective cohort study. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2013;39(3):259–67.

Laaksonen, M. & Metsä-Simola, N. & Martikainen, P. & Pietiläinen, O. & Rahkonen, O. & Gould, R. & Partonen, T. & Lahelma, E. (2012) Trajectories in mental health before and after old-age and disability retirement: a register-based study on purchases of psychotropic drugs. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2012;38:409–417.

Salonsalmi, A. & Laaksonen, M. & Lahelma, E. & Rahkonen, O. (2012) Drinking habits and disability retirement. Addiction 2012;107:2128–36.