Skip to main content

Etk.fi - For pension providers

For pension providers

  • 1 - 1
Form ID Description PDF
Form ID Description PDF
Yksityiskohtainen lääkärinlausunto Detailed Medical Report

Yksityiskohtainen lääkärinlausunto -lomake, jonka ulkomaan vakuutuslaitos voi vaatia lisäselvityksenä eläkkeenhakijan terveydentilasta. Lomake on tarkoitettu vain lääkäreiden käyttöön ja se täytetään ainoastaan erillisestä pyynnöstä EU-eläkehakemusasiassa. Yksityiskohtainen lääkärinlausunto korvaa E213-lääkärinlausunnon.

Download