Lakisääteiset työeläkemaksut

Lakisääteisiä, työntekijän palkasta perittäviä työeläkemaksuja maksavat sekä yksityisten että julkisten alojen työnantajat ja työntekijät. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien on myös maksettava eläkevakuutusmaksut työtuloistaan.

Eläkemaksujen perusteet ja vahvistetut maksuprosentit vaihtelevat eläkelaeittain. Palkansaajilta peritään kuitenkin työeläkemaksua saman, iästä riippuvan maksuprosentin mukaan.

Vahvistetut työeläkemaksuprosentit vuodelle 2017

Maksukertymä % työtulosta 1) Työntekijän maksuosuus %
alle 53 v. ja väh. 63 v. 53 – 62 v.
 Palkansaajat
 TyEL 24,4 6,15 7,65
 MEL 22,0  6,15 7,65
 JuEL/Kevan  jäsenyhteisöt  2) 28,5 6,15 7,65
 JuEL/Valtio 23,6 6,15 7,65
 JuEL/Ev.lut.  kirkko 3) 30,7 6,15 7,65
 Yrittäjät
 YEL 23,1 24,1 4) 25,6 4)
 MYEL 13,7/13,6 5) 24,1 6) 25,6 6)

1) Maksukertymät ovat arvioita
2) Kevan jäsenyhteisöjen maksu sisältää palkka- ja eläkemenoperusteiset maksunosat
3) Lisäksi eläkerahastomaksu 4,0 % kirkollisverosta
4) Vahvistetut YEL-maksut. Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.
5) Maatalousyrittäjien keskimääräinen maksuprosentti on 13,7 ja apurahansaajien 13,6
6) Vahvistetut MYEL-perusprosentit. Ikä vuoden alussa.

Työnantajat ilmoittavat työntekijöidensä ansiotiedot eläkelaitoksilleen ja tilittävät niille sekä työnantajien että työntekijöiden maksuosuudet. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät huolehtivat itse eläkemaksuistaan maksamalla ne omalle eläkevakuuttajalleen.

Työttömyysvakuutusrahasto osallistuu työeläkkeistä aiheutuviin kustannuksiin omalla maksuosuudellaan. Lisäksi valtio maksaa osan merimieseläkkeiden kustannuksista sekä yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkemenoista osuudet, joihin perityt vakuutusmaksut eivät riitä. Valtion talousarviosta rahoitetaan myös 60 prosenttia kunkin vuoden valtion eläkemenosta.

Työeläkevakuutusmaksujen keskimääräiseen tasoon vaikuttavat, eri lakien mukaiset maksuperusteet valmistellaan ja vahvistetaan kunkin työeläkelain edellyttämin menettelyin. Lopullinen, tarkka maksukertymä selviää vasta työnantajien toteutuneiden maksu- ja palkkasummatietojen perusteella.

Yrittäjille ja maatalousyrittäjille etukäteen vahvistettavat maksuprosentit ovat sidoksissa keskimääräiseen TyEL-maksuun. Kunta-aloilla ja valtiolla eläkemaksuprosentit seuraavat myös keskimääräistä TyEL-maksua, mutta maksuprosenteissa otetaan huomioon näiden alojen omat ominaispiirteet.

Oikopolut:

Aiheesta muualla: