Uuden-Seelannin eläkejärjestelmä lyhyesti

Kattavampi kuvaus eläkejärjestelmästä: Uuden-Seelannin eläkejärjestelmä 2007 (pdf)

Yleistä

Kansaneläkejärjestelmä. Asumisperusteinen, tasasuuruinen vanhuus-, työkyvyttömyys- ja leskeneläke.

Ei lakisääteistä työeläkettä.

Lisäeläketurvan kattavuus

Vapaaehtoinen lisäeläke kattaa n. 30 % työvoimasta.

Lisäeläkesäästämiseen kannustava vapaaehtoinen, maksuperusteinen KiwiSaver-säästöeläkejärjestelmä aloitti toimintansa 1.7.2007. Järjestelmä on kaikille avoin, mutta suunnattu erityisesti palkansaajille.

Eläkeikä

Yleinen vanhuuseläkeikä 65 vuotta.

Rahoitus

Kansaneläke verovaroin. Puskurirahasto perustettu vuonna 2001. Työnantajan työtapaturmavakuutusmaksu vaihtelee 0,06 % – 7,46 %. Työntekijän tapaturmavakuutusmaksu on 1,3 %.

Lisäeläkkeet työntekijän ja työnantajan maksuin. KiwiSaver-järjestelmässä vakuutetut maksavat valintansa mukaan joko 4 % tai 8 % bruttopalkasta.

Työnantajan maksu säädetty pakolliseksi 1.4.2008 alkaen, jolloin maksu on 1 % palkasta. Nousee 4 %:iin palkasta vuonna 2011.

Ansiokatto

Ei ansiokattoa.

Eläkkeen määräytyminen

Kansaneläke asumisvuosien perusteella, asumismuoto, siviilisääty ja muut ansiot vaikuttavat eläkkeen määrään.

Lisäeläkkeet ovat pääosin maksuperusteisia.

Hallinto

Sosiaaliministeriön alainen Work and Income -sosiaaliturvalaitos hoitaa työnvälitystä ja maksaa universaaleja sosiaaliturvaetuuksia sekä kansaneläkkeitä.

Vapaaehtoisten KiwiSaver -eläkkeiden sääntelystä vastaa talousministeriö Ministry of Economic Development.

Ministeriön alainen Insurance and Superannuation Unit, ISU (Government Actuary) valvoo rekisteröityjen lisäeläkkeiden hallinnointia ja tukee lain täytäntöönpanoa.

Verohallinto (Inland Revenue) kerää vakuutusmaksut ennakonpidätyksin

Puskurirahasto: New Zealand Superannuation Fund, NZSF.

Aiheesta muualla: