Kyproksen eläkejärjestelmä

Kyproksen eläketurva muodostuu työeläkkeestä ja vähimmäiseläkkeestä.

Työeläkejärjestelmä perustuu jakojärjestelmään. Väestön ikääntymisen vuoksi eläkejärjestelmän rahoitus heikkenee, ja vakuutusmaksuja aiotaan korottaa yhteensä viisi prosenttiyksikköä vuosina 2015-2039.

Työeläkkeet, kuten muut vakuutusetuudet, koostuvat kahdesta osasta; perusosasta, joka lasketaan vakuutuspalkkakaton alaisista ansioista sekä lisäosasta, joka määräytyy etuusperusteisesti katon ylittävistä ansioista.

Eläkejärjestelmästä maksetaan vahuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä.

Hallinto

Työ- ja sosiaalivakuutusministeriö vastaa sekä työeläke- että vähimmäiseläkejärjestelmän täytäntöönpanosta.

Ministeriön sosiaalivakuutusosasto vastaa toimeenpanosta aluetoimistojensa avulla.

Valtionhallinnon kotisivut 

Aiheesta muualla: