Irlannin eläkejärjestelmä lyhyesti

Kattavampi kuvaus eläkejärjestelmästä: Irlannin eläkejärjestelmä 2012 (pdf)

Yleistä

Irlannissa on työskentelyyn perustuva tasaeläkejärjestelmä Pay-Related Social Insurance System (PRSI). PRSI-eläkkeet ovat sidottuja vakuutusaikojen pituuteen, eivät ansioihin. PRSI-eläkkeet kattavat palkansaajat ja yrittäjät.

Lisäeläketurvaa on noin 50 prosentilla työntekijöistä, ja lisäeläketurvajärjestelmien kattavuutta pyritään koko ajan lisäämään. Lakisääteisten eläkkeiden enimmäismäärät ovat verrattain matalia.

Vanhuuseläke

Yleinen eläkeikä on vuoden 2013 loppuun saakka 65 vuotta (State Pension Transition) ja 66 vuotta (State Pension Contributory). Vuodesta 2014 alkaen eläkeikä on 66 vuotta ja uusia Transition-eläkkeitä ei enää myönnetä. Eläkeikä nousee 67:ään vuonna 2021 ja 68:aan vuonna 2028.  Vanhuuseläkkeessä ei ole varhennusmahdollisuutta.

Vielä 65 vuoden iästä maksettavan State Pension (Transition) -eläkkeen saaminen edellyttää muun muassa, että vakuutusmaksujen maksaminen on alkanut ennen kuin työntekijä on täyttänyt 55 vuotta ja että vakuu-tusmaksuja on maksettu tietty määrä. Työskentelymahdollisuutta ei ole (tulot alle 38€/vko). Eläke muuttuu 66-vuotiaana Contributory-eläkkeeksi.

66 vuoden iästä maksettavan (Contributory) -eläkkeen saaminen edellyttää muun muassa, että vakuutusmaksujen maksaminen on alkanut ennen kuin vakuutettu on täyttänyt 56 vuotta ja vakuutusmaksuja on maksettu tietty määrä. Työskentely on mahdollista (esim. yksityisyrittäjät).

Jos Contributory-eläkkeen saamisehdot eivät täyty, maksetaan tarveharkintaista Non-Contributory eläkettä.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkkeen saamiseksi tulee sekä lääketieteellisten että sosiaalivakuutusmaksuihin liittyvien kriteerien täyttyä.

Perhe-eläke

Leskeneläke (Widow’s or Widower’s (Contributory) Pension).  Leskeneläkettä voidaan maksaa sekä nais- että miesleskelle mikäli eläkkeen saamiseksi edellytettävät kriteerit täyttyvät.

Irlannissa ei ole varsinaista lapseneläkettä, mutta leskeneläkkeeseen tulee lapsikorotus. Täysorvon lapsen huoltajalle maksetaan erillinen avustus (Guardian’s Payment).

Rahoitus

Tulonsaajat on jaettu useaan maksuluokkaan. Maksuprosentti riippuu maksuluokasta ja tulon suuruudesta.

Palkansaajista suurin osa kuuluu maksuluokkaan A, jossa sosiaalivakuutusmaksut ovat:

  • Työntekijän PRSI-maksu: 4 % palkasta
  • Työnantajan PRSI-maksu 4,25 – 10,75 % palkasta
  • Yrittäjät kuuluvat maksuluokkaan S ja maksavat PRSI-maksua 4 % nettotuloista

Non-Contributory-eläkkeet kustannetaan valtion varoista.

PRSI-maksun lisäksi palkka- ja yrittäjätuloista on maksettava yleistä sosiaaliturvamaksua (Universal Social Charge, USC). Maksu on porrastettu kumulatiivisen palkan mukaan 2, 4 ja 7 %.

Eläkkeen määräytyminen (Contributory)

Alle 80-vuotiaan täysi vanhuuseläke on enintään 230,30 €/vko.

Täysi vanhuuseläke 80 vuotta täyttäneelle on enintään 240,30 €/vko.

Työkyvyttömyyseläke alle 65-vuotiaalle enintään 193,50 €/vko.

Leskeneläke alle 66-vuotiaalle enintään 193,50 €/vko ja sitä vanhemmille kuten vanhuuseläke enintään.

Harkinnanvaraiset Non-Contributory-eläkkeet ovat tasoltaan lähes samaa tasoa.

Eläkkeen saa vajaana, jos vakuuttamisvaatimukset täyden eläkkeen saamiseksi eivät täyty. Pienimmillään vajaa eläke on 115,20 €/vko.

Hallinto

Lue lisää

Aiheesta muualla