Eläkkeiden rahoitus eri maissa

Työeläkkeet rahoitetaan pääsääntöisesti työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä maksuilla. Lisäksi niiden rahoittamiseen voidaan käyttää eläkevaroja. Osa eläkkeistä kustannetaan myös yleisin verovaroin. Esimerkiksi Tanskassa verotulojen osuus lakisääteisen eläkejärjestelmän kokonaisrahoituksesta on merkittävä.

Yleiskuvan eri maissa perittävistä työnantajien ja työntekijöiden lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista tarjoaa esimerkiksi kansainvälisen sosiaaliturvajärjestön ISSA:n ja Yhdysvaltain sosiaalivakuutuslaitoksen SSA:n yhdessä tuottama tietopalvelu: Social Security Programs Throughout the World. Maksuprosentit on koottu yhteen kunkin maanosan osalta erikseen. Euroopan maiden vuoden 2016 tiedot on esitetty yhteenveto-osan taulukossa 4: Table 4. Insured and employer contribution rates, by country and type, 2016, %

Lue lisää:

  • Etk:n eläkemaksutasovertailu antaa kuvan eläketurvan aiheuttamasta kokonaismaksurasituksesta eri maissa, kun huomioon otetaan eläkkeiden rahoittamiseen perittävien maksujen lisäksi verotulojen osuus rahoituksesta. Lakisääteisten maksujen lisäksi vertailussa on otettu huomion maksut työmarkkinoilla sovittuihin lisäeläkejärjestelmiin, jotka monessa maassa kattavat valtaosan palkansaajista.
  • Eläkerahastot eri maissa
 

AIHEEN ASIANTUNTIJAT: ANTTI MIELONEN, MIKA VIDLUND, NIKO VÄÄNÄNEN