Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia (EU2020-strategia) on EU:n yhteinen talous- ja työllisyyspoliittinen kymmenvuotisohjelma vuosille 2011–2020. Sen tunnuslauseena on älykäs, kestävä ja osallistava talouskasvu.

Strategiassa on vahvistettu EU:n ja kansallisen tason painopisteet ja tavoitteet kasvun vauhdittamiseksi kymmenen seuraavan vuoden aikana. Siinä käsitellään sekä talouskriisiin liittyviä lyhyen aikavälin haasteita että pidemmällä aikavälillä vaikuttavien rakenneuudistusten tarvetta.

Vaikka Eurooppa 2020 -strategia on ennen kaikkea talous- ja työllisyyspoliittinen strategia, se sisältää myös sosiaalipoliittisia tavoitteita. Kaikkien näiden tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain samanaikaisesti EU-ohjausjakson puitteissa. Ohjataakseen kansallista päätöksentekoa, Eurooppa-neuvosto vahvistaa jäsenvaltioille vuosittain suosituksia osana EU-ohjausjaksoa.

Strategian työllisyyspoliittinen tavoite on, että vuoteen 2020 mennessä 75 prosenttia työikäisestä väestöstä (20–64 -vuotiaista) on työssä. Suomen kansallinen tavoite on nostaa työllisyysaste 78 prosenttiin. Myös työvoiman koulutustasoa halutaan parantaa.

Yksi strategian avaintavoitteista koskee köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämistä jäsenmaissa. Vuoteen 2020 mennessä köyhyysvaarassa tulisi EU:ssa olla 20 miljoonaa ihmistä vähemmän kuin vuonna 2010.

Oikopolut:

Aiheesta muualla: