EU:n talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikka

EU:n talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikka vaikuttavat Suomen työeläkejärjestelmään monella tavalla.

Taloutta, työllisyyttä ja sosiaaliturvaa koskevat päätökset tehdään pääosin kansallisella tasolla. EU-tasolla sovitaan kuitenkin yhteisistä talous- ja työllisyyspolitiikan suuntaviivoista, joiden mukaisia kansallisten päätösten tulee olla. Myös sosiaalipolitiikan keskeisillä osa-alueilla on sovittu yhteiset tavoitteet jäsenmaille. Eläkejärjestelmien uudistaminen on yksi näistä alueista.

Unionin perussopimus (sopimus Euroopan unionin toiminnasta) edellyttää, että jäsenmaat sovittavat yhteen harjoittamaansa talouspolitiikkaa ja työllisyyspolitiikkaa niin, että unionin yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Perussopimuksen mukaan EU:n komission tulee myös helpottaa jäsenmaiden toimien yhteensovittamista sosiaalipolitiikan ja erityisesti sosiaaliturvan alalla.

Yhteiset pelisäännöt ovat erityisen tärkeät talous- ja rahaliittoon (EMU) kuuluvissa maissa, koska jokaisen jäsenmaan ratkaisuilla voi olla vaikutuksia, jotka ulottuvat muihin liittoon kuuluviin maihin ja unioniin laajemminkin.

Eri politiikan alojen tavoitteet pyritäänkin asettamaan EU-tasolla niin, että ne eivät olisi keskenään ristiriitaisia vaan tukisivat toistensa toteutumista. Tätä yhteensovittamista on viime vuosina tiivistetty.