Pitkän aikavälin työeläkemeno- ja rahoituslaskelmat

Yksi Eläketurvakeskuksen lakisääteisistä tehtävistä on laatia arvioita ja laskelmia eläketurvan kehityksestä ja rahoituksesta. Arvioimme jatkuvasti tulevien eläkemenojen, -rahastojen ja -maksujen kehitystä. Pitkän aikavälin suunnittelumallilla (PTS-malli) tehdään laskelmia, jotka ulottuvat noin 70 vuoden päähän.

Laskelmien tulokset julkaistaan säännöllisesti noin 2-3 vuoden välein Eläketurvakeskuksen julkaisusarjassa. Säännöllisen raportoinnin lisäksi laskelmia tehdään myös muun muassa eläkeuudistusten vaikutuksista.

Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin eläkemenolaskelma kattaa sekä yksityisten että julkisten alojen työeläkelait, kansaneläkkeen sekä takuueläkkeen. PTS-malli jäljittelee lakisääteisen eläkejärjestelmän toimintaa ja laskenta perustuu ikä- ja sukupuolikohtaiseen keskiarvotekniikkaan.

Yksityiskohtaisia rahoituslaskelmia tehdään yksityisalojen työeläkelaeista. Tämän lisäksi tehdään myös vakiomaksulaskelmia kunnallisista eläkkeistä sekä koko työeläkejärjestelmästä.

Pitkän aikavälin suunnittelumallista, sitä täydentävästä ELSI-mikrosimulointimallista sekä niillä tehdyistä laskelmista on kerrottu tarkemmin tämän palvelun Ennustelaskelmat-osiossa.

Eläketurvakeskus laatii myös EU:n Aging Working Groupille (AWG) Suomen työeläkejärjestelmää koskevat eläkemenolaskelmat EU-oletuksin. Nämä laskelmat laaditaan kolmen vuoden välein.

Lue lisää:

 

 

AIHEEN ASIANTUNTIJAT: KAARLO REIPAS, MIKKO SANKALA