Pitkän aikavälin työeläkemeno- ja rahoituslaskelmat

Eläketurvakeskuksessa arvioidaan jatkuvasti tulevien eläkemenojen, -rahastojen ja -maksujen kehitystä. Pitkän aikavälin suunnittelumallilla (PTS-malli) tehdään laskelmia, jotka ulottuvat aina vuoteen 2085.

Laskelmien tulokset julkaistaan säännöllisesti Eläketurvakeskuksen julkaisusarjassa. Tuorein raportti on vuodelta 2016. Alla on esitetty raportin tuloksia.

Lakisääteiset eläkemenot, prosenttia BKT:sta

menot_fi

Keskieläke, prosenttia keskipalkasta

keskielake_perus_fi

Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin eläkemenolaskelma kattaa sekä yksityisalojen että julkisen puolen työeläkelait ja kansaneläkkeen. PTS-malli jäljittelee lakisääteisen eläkejärjestelmän toimintaa ja laskenta perustuu ikä- ja sukupuolikohtaiseen keskiarvotekniikkaan.

Pitkän aikavälin suunnittelumallista, sitä täydentävästä ELSI-mikrosimulointimallista sekä niillä tehdyistä laskelmista on kerrottu tarkemmin tämän palvelun Ennustelaskelmat-osiossa.

Oikopolut: