Luopumistuki on maatalouden erityiseläke

Luopumistuki ei kuulu työeläkejärjestelmän etuuksiin, vaikka se lasketaan työeläkejärjestelmän vakuutettujen työtulojen perusteella. Se on maatalouden tukimuoto, erityiseläke, joka rahoitetaan täysin valtion varoin. Sen tarkoituksena on mahdollistaa oikea-aikainen sukupolvenvaihdos ennen vanhuuseläkeikää.

Luopumistuki perustuu luopumistukilakiin, joka on määräaikainen. Vuoden 2015 alusta voimaan tullut uusi luopumistukilaki jatkaa luopumistukijärjestelmän voimassaoloa vuoden 2018 loppuun saakka.

Luopumistuki on ainoa myönnettävä maatalouden erityiseläke. Sitä maksetaan ennen vanhuuseläkeikää maataloustuotannon tai porotalouden lopettavalle yrittäjälle.

Luopumistukea maksetaan tilan omistajalle ja hänen aviopuolisolleen. Tilan omistajan leskellä on oikeus luopumistukeen, mikäli hänellä on avio-oikeus tilaan. Luopujan aviopuoliso voi saada puolisonsa rinnalla oikeuden luopumistukeen enintään viisi vuotta ennen vähimmäisiän saavuttamista, mutta tällöin etuuden maksaminen alkaa vasta hänen täytettyään ehtona olevan iän.

Luopumistuen voi saada 60-vuotiaana maataloudesta luopuessa ja 57-vuotiaana porotaloudesta luopuessa.

Luopumistuki määräytyy kuten työeläke ja kansaneläke

Luopumistuki koostuu perusmäärästä ja täydennysosasta. Mikäli luopumistuen saajalla on alle 16-vuotiaita lapsia, luopumistukeen maksetaan lapsikorotus.

Perusmäärä vastaa MYEL-työtulojen perusteella maksettavan työkyvyttömyyseläkkeen määrää, joka vakuutetulle maksettaisiin, jos hän tulisi työkyvyttömäksi luopumishetkellä.

Täydennysosa on yhtä suuri kuin kansaneläke, joka luopujalle olisi myönnetty, jos hänellä olisi ollut luopumisen tapahtuessa oikeus työkyvyttömyyseläkkeenä myönnettävään kansaneläkkeeseen. Vuonna 2015 alkaneen maatalouden erityiseläkkeen määrä oli keskimäärin 1 100 euroa kuukaudessa.

Vuonna 2016 maatalouden erityiseläkkeelle siirtyi 200 vakuutettua. Vuoden 2016 lopussa maatalouden erityiseläkkeen saajia oli yhteensä 13 600. Maatalouden erityiseläkkeiden saajien määrä vähenee samalla kun maatalousyrittäjien määrä vähenee. Suurimmillaan eläkkeensaajien määrä oli 1990-luvun alkupuolella.

Aiheesta muualla: