Yksilöllinen eläkevakuutus ja PS-sopimus pääomatuloa

Vuoden 2005 alusta lähtien vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten verotus siirtyi ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotuksen piiriin lyhyen siirtymäkauden jälkeen.

Pitkäaikaissäästämisen (PS-sopimus) maksut ovat samalla tavoin vähennyskelpoisia pääomatuloverotuksessa kuin vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut. Sijoitetuille varoille kertyvää tuottoa ei veroteta säästämisaikana.

Saajan pääomatuloksi luetaan suoritukset, jotka palveluntarjoaja on maksanut säästäjälle tai muulle säästämissopimuksen mukaan varoihin oikeutetulle eläkeiän täytyttyä. Verotettavasta pääomatulosta maksetaan tuloveroa pääomatuloveroprosentin (30 prosenttia) mukaan.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksuja on oikeus vähentää pääomatulosta 5 000 euroa vuodessa. Jos työnantaja on ottanut verovelvolliselle tällaisen vakuutuksen, itse otetun vakuutuksen tai pitkäaikaissäästämissopimuksen maksuja voi vähentää enintään 2 500 euroa.

Yksilöllisten eläkevakuutusten verovähennykseen oikeuttavaa alinta eläkeikää on korotettu useaan otteeseen (ks. taulukko). Uusille vakuutuksille ja PS-sopimuksille vuoden 2013 alusta alin eläkeikä on 68 vuotta.

Vakuutuksen ottohetkellä ollut alin eläkkeen alkamisikä

 Vakuutus otettu  Eläkkeen alkamisikä
–30.9.1992  55 v
 1.10.1992–23.6.1999  58 v
 24.6.1999–5.5.2004  60 v
 6.5.2004–17.9.2009  62 v
 18.9.2009–31.12.2012  TyEL-eläkeikä, useimmiten 63 v
 1.1.2013–  68 v

Lue lisää:

Aiheesta muualla: