Eläkkeiden verotus ja maksut

Eläkkeensaajan lopullinen tulotaso muodostuu verotuksen ja sosiaaliturvamaksujen vähentämisen jälkeen käteen jäävästä tulosta.

Sekä työeläke että kansaneläke ja takuueläke ovat verotettavaa ansiotuloa. Lakisääteiset eläkkeet ovat ansiotuloverotuksessa pääsääntöisesti lievemmin verotettua kuin vastaavantasoinen palkkatulo. Tämä johtuu eläketulojen erityisvähennyksistä verotuksessa.

Myös työnantajan järjestämä kollektiivinen lisäeläketurva ja kertamaksullinen eläke kuuluvat ansiotuloverotuksen piiriin. Näitä kohdellaan eläkkeensaajan verotuksessa kuten lakisääteistä eläketuloa.

Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke on veronalaista pääomatuloa kuten myös pitkäaikaissäästämissopimuksen nostot. Vakuutus- ja pitkäaikaissäästösopimuksiin maksetuista maksuista saa vähennyksen tuloverotuksessa. (PS-sopimuksen ja vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen verotus.)

Ulkomailta Suomeen maksettujen ja Suomesta ulkomaille maksettavien eläkkeiden verotusta säätelevät verosopimukset.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JUHA KNUUTI, SUVI RITOLA