Palvelu- ja tietotekniikkayhtiöt

Eläkekassaa ja -säätiötä ei välttämättä aina hoideta itse, vaan palvelu voidaan myös ostaa ulkopuolisesta työeläkeyhtiöstä tai palveluyrityksestä.

Porasto ja Mandatum Life Palvelut Oy tarjoavat yrityksille palvelua eläketurvan toimeenpanossa. Arek on työeläkealan yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden tuottaja ja kehittäjä. Lisäksi työeläkealalla toimii useita tietotekniikkapalveluihin keskittyneitä yhtiöitä.