Vuorotteluvapaan aikana karttuvan eläkkeen muutos vuoden 2010 sosiaalitupossa

Vuorotteluvapaan karttuma muuttui vuoden 2010 alusta siten, että korvauksen perusteena olevasta palkasta otettiin huomioon vain 55 prosenttia aikaisemman 75 prosentin sijaan. Näin tehtiin vuorotteluvapaalain pysyväksi muuttamisen yhteydessä siksi, että vuorotteluvapaan eläkekarttuma ei ylittäisi sairaus- ja kuntoutusetuuksista laskettavaa eläkekarttumaa.

Vuorotteluvapaalta karttuvan eläkkeen muutos tuli voimaan myös sellaisissa vuorotteluvapaajaksoissa, jotka olivat alkaneet ennen vuoden 2010 vaihdetta ja jatkuivat vuodenvaihteen yli.

Esimerkki

Vuorotteluvapaan kuten kaikkien ansiosidonnaisten eläkettä kartuttavien etuuksien ajalta eläkettä karttuu etuuden perusteena olevasta ansiosta. Ansioperuste jaetaan niillä etuuspäivillä, joilta etuutta voidaan keskimäärin kuukaudessa maksaa (työttömyysetuuksissa 21,5). Tämä kerrotaan etuuspäivien lukumäärällä kyseisenä vuotena. Sen jälkeen tulos kerrotaan etuuskohtaisella prosentilla, joka vuorotteluvapaan osalta on 2010 alkaen 55. Näin saadusta etuuden perusteesta karttuu eläkettä 1,5 prosenttia vuotta kohden.

Jos vuorottelukorvaus on laskettu esimerkiksi 3 000 euron kuukausipalkan perusteella, saadaan työeläkkeen määrä vuoden vuorotteluvapaan ajalta seuraavasti (vuodessa 260 etuuspäivää): (3 000/21,5) x 260 x 0,55 x (0,015/12) = 24,94 euroa/kk.

Jos työntekijä olisi jatkanut normaalisti työssä koko vuoden keskimäärin samalla 3 000 euron kuukausipalkalla, olisi työeläkettä kertynyt vuoden ajalta seuraavasti: 3 000 x 0,015 = 45 euroa/kk ja yli 53-vuotiaana 3 000 x 0,019 = 57 euroa/kk.

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MARJUKKA HIETANIEMI