Perhe-eläkkeen muutokset vuoden 2010 sosiaalitupossa

Työkyvyttömyyseläkkeen laskentaan tehtävät muutokset vaikuttivat myös perhe-eläkkeeseen. Perhe-eläke lasketaan edunjättäjän saaman eläkkeen pohjalta. Kun työkyvyttömyyseläkkeeseen tehdään parannuksia, nousevat edunjättäjän työkyvyttömyyseläkkeen kautta myös perhe-eläkkeet. Niin ikään elinaikakertoimen muutos vaikuttaa perhe-eläkkeeseen.

Perhe-eläke lasketaan siitä eläkkeestä, mitä edunjättäjä sai tai olisi saanut kuollessaan. Koska elinaikakerrointa sovelletaan kaikkiin vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeisiin, on elinaikakertoimen vaikutus mukana perhe-eläkkeen pohjana olevassa edunjättäjän vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeessä.

Vuoden 2010 alusta leskeneläkkeen laskenta muuttui. Lesken saamaa perhe-eläkettä eli edunjättäjän eläkkeen puolikasta vähentää se lesken eläketulo, joka ylittää vuoden 2010 tasossa noin 615 euroa/kk. Aikaisemmin tuloraja määräytyi monimutkaisemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että pienempituloisten leskien perhe-eläke paranee mutta yli 615 euron eläkettä saavien leskien perhe-eläke hieman alenee aikaisemman lain mukaisesta. Toisaalta elinaikakertoimen vaikutus on lievempi kuin se olisi ollut aikaisemman lain mukaan. Tämä laskennan muutos tuli voimaan sellaisille leskille, joilla leskeneläkettä vähennetään omien tulojen vuoksi aikaisintaan vuonna 2010.

Lue lisää:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MARJUKKA HIETANIEMI