Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousi sosiaalituposopimuksen mukaan

Osa-aikaeläkkeen alaikäraja nousi 60 vuoteen aikaisemmasta 58 vuodesta. Se nousi vuonna 1953 tai sen jälkeen syntyneillä. Tätä vanhemmilla pysyivät voimassa edelleen vanhat laskentasäännöt.

Samalla niillä, joilla alaikäraja nousi, poistui myös eläkekarttuma siitä osa-aikaeläkkeen aikaisesta ansion alenemasta, jolla alun perin osa-aikaeläkkeen määrä laskettiin. Osa-aikaeläkkeen määrä on edelleen sama kuin ennen, mutta vanhuuseläkettä karttuu osa-aikaeläkkeen aikana ainoastaan työansioista.

Osa-aikaeläkkeen aikainen karttuma siis pieneni, mutta vaikutus ei ole kovin suuri vanhuuseläkkeeseen osa-aikaeläkkeen jälkeen. Tämä johtuu siitä, että täysiaikainen työura jatkuu kaksi vuotta pidempään kuin tyypillisesti ennen uudistusta (osa-aikaeläkkeet alkavat useimmiten heti 58 vuoden iässä).

Esimerkki vanhuuseläkkeestä osa-aikaeläkkeen jälkeen

Osa-aikaeläkkeensaajan ansaittu eläke ennen osa-aikaeläkkeen alkua on 1 000 euroa/kk. Hänen vakiintunut ansiotasonsa on 2 500 e/kk, ja hän vähentää työtään puoleen osa-aikaeläkkeelle siirtyessään. Osa-aikaeläkkeellä hän ansaitsee siis 1 250 e/kk ja osa-aikaeläkkeenä hän saa puolet ansion alenemasta eli 625 e/kk.

Hän on osa-aikaeläkkeellä 60 ikävuodesta lähtien 63 vuoden ikään saakka. Hänen vanhuuseläkkeensä on silloin osa-aikaeläkeajalta 3 x 0,019 x 1 250 = 71,25. Kun tähän lisätään hänen ennen osa-aikaeläkettä ansaitsemansa eläke, vanhuuseläke on 1 071,25 e/kk. Jos hän olisi työskennellyt täydellä palkalla 63 vuoden ikään asti, hänen eläkkeensä olisi ollut 1 142,50 e/kk.

Esimerkki työkyvyttömyyseläkkeestä osa-aikaeläkkeen jälkeen

Edellisen esimerkin osa-aikaeläkkeensaaja tuli työkyvyttömäksi vuoden osa-aikaeläkeajan jälkeen. Hänelle oli karttunut ennen työkyvyttömyyttä eläkettä 1 000 + (0,019 x 1 250) = 1 023,75 e/kk. Työkyvyttömyyseläkkeeseen lasketaan tuleva aika, jonka ansioperusteena käytetään viiden edeltävän vuoden keskiansioita eli (4 x 2 500 + 1 250)/5 = 2 250 e/kk. Tästä eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuotta kohden 63 vuoden ikään asti eli 2 x 0,015 x 2 250 = 67,50 e/kk. Yhteensä työkyvyttömyyseläke on 1 023,75 + 67,50 = 1 091,25 e/kk.

Huomioi, että esimerkki on yksinkertaistettu jättämällä pois palkkojen muutos, indeksitarkistukset ja elinaikakerroin. Jos ne olisi otettu huomioon, vanhuuseläke olisi ollut hieman työkyvyttömyyseläkettä suurempi 63 vuoden iässä.

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MARJUKKA HIETANIEMI