Vuoden 2005 työeläkeuudistus

Vakuuttamisen alarajan muutos ja opiskelusta karttuva etuus vaikuttavat nuorten työeläketurvaan

Työeläke alkaa karttua 18 ikävuodesta. Kaikki työnteko 18 ja 68 ikävuoden välillä kartuttaa eläkettä. Aiemmin alaikäraja oli 23 vuotta.

Työeläkevakuuttamisen alaikäraja nousee myös 18 vuoteen. Tätä nuoremmille ei työnantajan tarvitse ottaa työeläkevakuutusta. Aiemmin vakuutus oli otettava 14 vuotta täyttäneelle.

Opiskeluajalta maksetaan aikanaan etuutta muun työeläkkeen yhteydessä. Opiskeluajan eläketurva on kokonaan uusi etuus, joka luotiin vuoden 2005 eläkeuudistuksessa. Eläkettä karttuu kolmesta vuodesta viiteen vuoteen tutkinnon tasosta riippuen. Etuuden perustana olevana ansiona käytetään laskennallista 523,61 (vuoden 2004 tasossa) euron kuukausiansiota.

Etuuden kustantaa valtio. Ehtona on, että opiskelu on johtanut tutkintoon.

Alle 50-vuotiaana työkyvyttömäksi tulleen eläkkeeseen lasketaan kertakorotus, kun eläke on jatkunut viisi vuotta. Korotus on sitä suurempi, mitä nuorempana työkyvyttömyyseläkkeelle on jouduttu. Korotus parantaa nuorella usein pienten ansioiden vuoksi vaatimattomaksi jäävän eläkkeen tasoa. Vastaavaa korotusta ei aiemmin ole ollut käytössä.

Karttumisprosentti nousee voimakkaasti iän mukana. 63 ikävuoden jälkeen tehtävä työ kompensoi tuntuvasti työuran alun mahdollista rikkinäisyyttä ja nostaa sen vuoksi alhaiseksi jäänyttä eläkeprosenttia. Alkupään pienet ansiot sen sijaan vaikuttavat eläkkeeseen, joka lasketaan koko uran työansiosta.