Vuoden 2005 työeläkeuudistus

Palkansaajille korotettu eläkemaksu ja yrittäjille joustomaksu

Vuoden 2005 työeläkeuudistuksen johdosta eri-ikäiset maksavat erisuuruisia eläkemaksuja. Niinpä 53-vuotiaat ja vanhemmat työntekijät maksavat noin kolmanneksen suurempaa maksua kuin nuoremmat.

Toisaalta 53–62-vuotiaiden työeläkkeen karttumisprosenttikin on saman verran suurempi ja 63-vuotiailla jopa kolminkertainen. Vanhemmat ikäluokat osallistuvat näin omalta osaltaan korotetun eläketurvansa kartuttamiseen.

Osa työeläkevakuutusmaksusta on peritty työntekijöiltä vuodesta 1993 lähtien. Maksussa tapahtuvat muutokset jaetaan tasan palkansaajien ja työnantajien kesken.

Yrittäjä voi vuodesta 2005 alkaen pysyvää maksua muuttamatta maksaa hyvinä vuosina enemmän YEL-maksua ja huonoina vähemmän. Joustavan maksun käyttö ei vaikuta vahvistetun työtulon määrään, mutta se vaikuttaa karttuvaan eläkkeeseen.

Korotetun maksun on oltava vähintään 10 prosenttia suurempi kuin pysyvän maksun. Korotus saa olla enintään pysyvän maksun suuruinen, jolloin eläkettä karttuu kaksinkertainen määrä normaaliin verrattuna. Lisämaksua saa maksaa vaikka joka vuosi.

Maksua voi alentaa korkeintaan 20 prosenttia vakituisesta maksusta. Alennusta saa käyttää kolmena kalenterivuonna seitsemän perättäisen vuoden aikana. Yhteensä pysyvä ja korotettu maksu saavat olla enintään kyseisen vuoden YEL:n ylärajaa vastaavan vuotuisen työtulon suuruiset.

YEL-työtulon alaraja muuttuu palkkakertoimen muutosten johdosta vuosittain. Joustettu maksu ei voi olla kyseisen vuoden alarajaan perustuvaa maksua pienempi.

Joustoja maksuihinsa ei saa

  • 63 vuotta täyttänyt yrittäjä
  • eläkkeellä oleva yrittäjä
  • jos yrittäjä saa aloittavan yrittäjän maksunalennusta
  • jos hänellä on maksamatta erääntyneitä YEL-maksuja.