Vuoden 2005 työeläkeuudistus

Sosiaalietuuksista karttuu eläkettä laajemmin kuin aikaisemmin

Vuoden 2005 alusta lukien eläkettä karttuu ansioiden perusteella. Myös erilaiset ansiosidonnaiset sosiaalietuudet otetaan huomioon niiden ansioperusteiden mukaisesti. Niitä ovat

  • työttömyys-, vanhempain-, koulutus-, kuntoutus- ja sairausvakuutuspäivärahat
  • liikenne- ja tapaturmavakuutusten ansiomenetyskorvaukset ja
  • vuorottelukorvaukset.

Vähimmäistasoisista etuuksista ei työeläkettä kartu. Poikkeuksena tästä ovat vanhempainpäivärahat.

Työttömyyspäivärahan ja vuorottelukorvauksen perusteena olevista ansioista otetaan huomioon 75 prosenttia eläkettä laskettaessa. Muiden etuuksien perusteena olevista ansioista otetaan huomioon 65 prosenttia.

Vanhempainpäivärahat ovat erityisasemassa. Niiden perusteena olevat ansiot korotetaan 117 prosenttiin eläkettä siltä ajalta laskettaessa, kun päiväraha maksetaan lapsen vanhemmalle.

Vanhempainpäivärahat ovat erityisasemassa siinäkin, että päivärahat otetaan huomioon myös ajalta, jolloin ne maksetaan työnantajalle: päivärahan perusteena olevasta ansiosta otetaan huomioon 17 prosenttia eläkettä laskettaessa.

Etuutta ansaitaan myös

  • kotihoidon tuesta lapsen kolmen vuoden ikään asti, jos vanhempi itse hoitaa lastaan ja
  • opiskelusta 3–5 vuodelta, jos se on johtanut tutkintoon.

Kummastakin karttuu eläkettä laskennallisesta kuukausitulosta, joka on 523,61 euroa vuoden 2004 tasossa. Valtio rahoittaa etuuden.

Sosiaalietuuksien perusteena olevista ansioista karttuu aina eläkettä 1,5 prosenttia vuotta kohti.