Vuoden 2005 työeläkeuudistus

Työeläkekuntoutuksesta oikeus

Ammatillisesta kuntoutuksesta tuli lakisääteinen työeläke-etuus vuoden 2004 alussa. Kuntoutuja saa toimeentulokseen kuntoutusrahaa, joka on aina suurempi kuin pelkkä työkyvyttömyyseläke.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan kuntoutujan eläkkeeseen maksetaan kuntoutuskorotus. Kuntoutujalle voidaan maksaa myös harkinnanvaraista kuntoutusavustusta.

Työeläkekuntoutus on tarkoitettu työelämässä oleville. Siksi työeläkekuntoutuksen edellytyksenä on, että työansioita viiden viimeisen kalenterivuoden aikana on 25 133 euroa (vuoden 2004 lain taso). Työeläkelaitokset kustantavat työelämässä olevien kuntoutuksen. Kela puolestaan järjestää ammatillista kuntoutusta työelämän ulkopuolella oleville tai vain vähän aikaa työelämässä olleille.

Kuntoutuksen ehdottomana kriteerinä on työkyvyttömyyden uhka, jota tarkoituksenmukaisella kuntoutuksella voidaan siirtää tai estää. Kuntoutuksella tuetaan yksilön jatkamista työelämässä. Kuntoutuksen mahdollisuudet selvitetään aina ennen työkyvyttömyyseläkepäätöstä.

Aloitteentekijänä kuntoutukseen hakeutumiselle voi olla yksilö itse, esimies, työterveyshuolto tai henkilöstöhallinto. Varsinaisesti työeläkekuntoutus käynnistyy kuntoutushakemuksella.

Kuntoutus on aina yksilöllistä ja ammatillista. Se suunnitellaan hakijan tarpeiden mukaan. Kuntoutuksen lähtökohtana on yhteistyö oman työpaikan kanssa. Ensin pyritään selvittämään mahdollisuudet työjärjestelyihin. Ammatillinen kuntoutus voi olla myös muun muassa neuvontaa, työkokeilua, työhön valmennusta, uudelleenkoulutusta tai elinkeinotukea.

Samat säännökset koskevat myös yrittäjiä ja maatalousyrittäjiä.