Vuoden 2005 työeläkeuudistus

Vanhuuseläkkeelle joustavasti ikävälillä 63–68

Ennen vuotta 2005 yleinen vanhuuseläkeikä oli 65 vuotta. Vuoden 2005 alusta lähtien vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti 63–68 vuoden iässä. Jokainen voi itse päättää, jatkaako työssä vai jääkö eläkkeelle.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä 62-vuotiaana. Varhennus pienentää eläkettä pysyvästi. 63-vuotiaana vanhuuseläkkeelle lähtevä saa eläkkeen ansaitun suuruisena, elinaikakertoimella tarkistettuna.

Julkisen puolen 1990-luvulla valitut henkilökohtaiset, alemmat ammatilliset ja porrasteiset eläkeiät säilyvät vuoden 2005 muutosten jälkeenkin. Näihin alempiin eläkeikiin liittyy myös mahdollisuus saada varhennettua vanhuuseläkettä ennen 62 vuoden ikää.