Vuoden 2005 työeläkeuudistus

Palkkakerroin ja työeläkeindeksi käyttöön

Työeläke lasketaan suhteessa ansaittuihin palkkoihin. Vuotuiset palkat muunnetaan vastaamaan laskentahetken tasoa. Summat muunnetaan kertomalla vanhat palkat palkkakertoimella.

Palkkakerroin määräytyy palkka- ja hintatason vuotuisen muutoksen perusteella. Kertoimessa palkkojen muutos painaa 80 prosenttia ja hintojen 20 prosenttia.

Maksettavien työeläkkeiden arvon säilymisestä huolehditaan työeläkeindeksillä. Eläkkeitä korotetaan indeksin muutoksen verran tammikuun alussa vuosittain. Työeläkeindeksi määräytyy palkka- ja hintatason vuotuisen muutoksen perusteella. Indeksissä ansioiden muutos painaa 20 prosenttia ja hintojen muutos 80 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa palkkakertoimen ja työeläkeindeksin vuosittain Eläketurvakeskuksen laskelman pohjalta.

Ennen vuotta 2005 käytössä oli kaksi indeksiä. Indeksit oli sidottu ikään. Uudistus poisti tämän arvostelua aiheuttaneen ikäsidonnaisuuden. Palkkoja korotetaan jatkossa palkkakertoimella ja kaikkia eläkkeitä työeläkeindeksillä.

Kaikkia maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2005 alusta alkaen. Vanhaa puoliväli-indeksiksikin kutsuttua indeksiä käytetään vielä eräissä tapauksissa eläkettä määrättäessä vuoteen 2012 saakka.

Lue lisää: