Merkittäviä eläkelakien muutoksia ja niiden taustoja

Näillä sivuilla on kuvattu lähinnä työeläkejärjestelmään liittyviä merkittävämpiä lainmuutoksia ja niiden taustoja. Eri lainmuutosten vaikutuksia on pyritty arvioimaan. Uusimpiin muutoksiin on liitetty ETK:n tuottamaa taustamateriaalia.

Suurimpia murroksia työeläketurvan kehityskaaressa TEL-järjestelmän synnyn jälkeen vuonna 1962 on ollut työeläkejärjestelmää yhtenäistävä suuri muutos vuonna 2005. Kattavuutta ja sisältöä on kehitetty näiden vuosilukujen välisenä aikana vuosittain. Viimeisin suurempi uudistus on tullut voimaan vuoden 2017 alusta.

Suomen eläkejärjestelmää kehitetään kolmikantaisesti valtion ja työmarkkinoiden keskusjärjestöjen yhteistyöllä.

 

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MARJUKKA HIETANIEMI