Ministeriöiden asettamat tai johtamat tai muut laajapohjaiset työryhmät

EU-asiain komitea, valmistelujaosto 25

Puheenjohtaja Merja Mustonen (STM), sihteeri Tuomas Leppo (STM), jäsenet ministeriöistä, sosiaaliturvalaitoksista, työmarkkinajärjestöistä ja sosiaalialan intressiorganisaatioista. Työeläkejärjestelmän edustajat Niko Väänänen (ETK) ja Janne Pelkonen (TELA).

Työryhmä osallistuu Euroopan unionin toimielimissä käsiteltävien sosiaalipoliittisten asioiden kansalliseen valmisteluun.

EU-asiain komitea, valmistelujaosto 27

Puheenjohtaja Essi Rentola (STM), sihteeri STM:stä, jäsenet ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä ja Kelasta. ETK:n edustaja on Jaana Rissanen.

Jaostossa käsitellään henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä sosiaaliturvakysymyksiä.

Kassa- ja säätiöryhmä

Puheenjohtaja Pirjo Moilanen (STM), sihteeri Anne Laitinen (ETK), jäsenet Fivasta, ETK:sta ja työeläkelaitoksista.

Työryhmä valmistelee eläkekassojen ja -säätiöiden laskuperusteita.

Lineaarisen mallin toimeenpanoa pohtiva eläkelaitosryhmä

Puheenjohtaja Marjukka Hietaniemi (ETK). Muut ETK-jäsenet Reetta Kinnari, Juha Knuuti, Mari Kuuvalo, Janne Pulkkinen ja Suvi Ritola. Työryhmässä on jäseniä työeläkelaitoksista, Kelasta, TELA:sta ja STM:stä.

Työryhmän tehtävänä on selvittää STM:n työryhmän ehdottaman lineaarisen mallin toimeenpanoon liittyviä yksityiskohtia ja vielä auki olevia asioita hallituksen esityksen valmistelua varten.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä

Kokoonpanoja on kaksi:
1) työmarkkinakokoonpano, johon kuuluvat puheenjohtaja ja työmarkkinajärjestöjen EK, KT, SAK, Akava ja STTK edustajat
2) laajennettu kokoonpano, joihin kutsutaan edellisten lisäksi toimitusjohtajat työeläkevakuutusyhtiöistä ja Kevasta.

Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), jäsenet työmarkkinaedustus Jouko Hämäläinen (KT), Katarina Murto (STTK), Sinikka Näätsaari (SAK), Pekka Piispanen (Akava), Vesa Rantahalvari (EK), Ilkka Kaukoranta (SAK) ja Antti Tanskanen (EK). Asiantuntijat Satu Huber (Elo), Timo Kietäväinen (Keva), Risto Murto (Varma), Carl Pettersson (Veritas) ja Jouko Pölönen (Ilmarinen). Tarkkailijat Outi Antila (STM) ja Tuulia Hakola-Uusitalo (VM).

Eläkeneuvotteluryhmä tekee esityksiä työeläkejärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä voi tarvittaessa täyttää esimerkiksi ministeriöiden pyyntöjä ja asettaa mm. näitä tarpeita varten alatyöryhmiä ulkopuolisine asiantuntijoineen.