Ministeriöiden asettamat tai johtamat tai muut korkean tason työryhmät

Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittävä työryhmä

Puheenjohtaja Heli Backman (ETK), sihteeristö Inka Hassinen (STM), Karoliina Kiuru (Keva) ja Minna Lehmuskero (TELA), jäsenet EK:sta, ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä, Kuntaliitosta ja eläkelaitoksista.

ETK:n edustajana toimii Ismo Risku.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, olisiko tarkoituksenmukaista ja mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä siten, että kaikki nykyisin näiden järjestelmien piirissä tehty työ vakuutettaisiin työntekijän eläkelain mukaan.

Työryhmän toimikausi on 12.6.2017 – 31.10.2018

EU-asiain komitea, valmistelujaosto 25

Puheenjohtaja Merja Mustonen (STM), sihteeri Tuomas Leppo (STM), jäsenet ministeriöistä, sosiaaliturvalaitoksista, työmarkkinajärjestöistä ja sosiaalialan intressiorganisaatioista. Työeläkejärjestelmän edustajat Niko Väänänen (ETK) ja Janne Pelkonen (TELA).

Työryhmä osallistuu Euroopan unionin toimielimissä käsiteltävien sosiaalipoliittisten asioiden kansalliseen valmisteluun.

EU-asiain komitea, valmistelujaosto 27

Puheenjohtaja Essi Rentola (STM), sihteeri STM:stä, jäsenet ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä ja Kelasta. ETK:n edustaja on Jaana Rissanen.

Jaostossa käsitellään henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä sosiaaliturvakysymyksiä.

Kassa- ja säätiöryhmä

Puheenjohtaja Pirjo Moilanen (STM), sihteeri Anne Laitinen (ETK), jäsenet Fivasta, ETK:sta ja työeläkelaitoksista.

Työryhmä valmistelee eläkekassojen ja -säätiöiden laskuperusteita.

Työkyvyttömyyseläkkeellä työskentelyn kannustinloukkujen poistamista pohtiva jatkotyöryhmä

Puheenjohtaja Pirjo Moilanen (STM), ETK:n edustajat Marjukka Hietaniemi ja Mari Kuuvalo. Työryhmässä ovat lisäksi mukana Telan, Kelan, vammaisjärjestöjen ja työmarkkinajärjestöjen edustajat.

Työryhmän tehtävänä on miettiä vuonna 2017 päättyneen työryhmän ehdotusten pohjalta lineaarisen mallin soveltuvuutta mm. täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, työkyvyttömyyseläkkeen jatkumisen edellytyksiä lineaarisessa mallissa ja mallin toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä. Työryhmän tavoitteena on kirjoittaa muutoksista hallituksen esitys keväällä 2019.

Työryhmän toimikausi on 1.2.2018 – 31.5.2019.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä

Kokoonpanoja on kaksi:
1) työmarkkinakokoonpano, johon kuuluvat puheenjohtaja ja työmarkkinajärjestöjen EK, KT, SAK, Akava ja STTK edustajat
2) laajennettu kokoonpano, joihin kutsutaan edellisten lisäksi toimitusjohtajat työeläkevakuutusyhtiöistä ja Kevasta.

Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), jäsenet työmarkkinaedustus Jouko Hämäläinen (KT), Katarina Murto (STTK), Sinikka Näätsaari (SAK), Pekka Piispanen (Akava), Vesa Rantahalvari (EK), Ilkka Kaukoranta (SAK) ja Antti Tanskanen (EK). Asiantuntijat Satu Huber (Elo), Timo Kietäväinen (Keva), Risto Murto (Varma), Carl Pettersson (Veritas) ja Jouko Pölönen (Ilmarinen). Tarkkailijat Outi Antila (STM) ja Tuulia Hakola-Uusitalo (VM).

Eläkeneuvotteluryhmä tekee esityksiä työeläkejärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä voi tarvittaessa täyttää esimerkiksi ministeriöiden pyyntöjä ja asettaa mm. näitä tarpeita varten alatyöryhmiä ulkopuolisine asiantuntijoineen.

YEL kehittämistyöryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä jatkaa aikaisempaa laajemmalla toimeksiannolla.

Epävirallisen työryhmän toimeksianto laajennetaan koskemaan YEL-vakuuttamiseen liittyvien ongelmien ja kehittämistarpeiden sekä niiden ratkaisuvaihtoehtojen selvittämistä. Aiemmin työryhmän tavoitteena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia on uudistaa yrittäjän eläkevakuutuksen sääntöjä niin, että eläkevakuuttaminen olisi nykyistä helpompaa ja joustavampaa kevytyrittäjille ja muille itsensätyöllistäjille. Nyt kehittämistyö koskee kaikkia yrittäjiä, koska työryhmän näkemys oli, ettei ole syytä muodostaa käytännössä uutta, suhteellisen suppeaa erityisryhmää, johon sovelletaan omia sääntöjä.

Työryhmässä ovat edustettuina Suomen Yrittäjät, työmarkkinajärjestöt, STM, ETK ja Tela. Työryhmän uusi määräaika päättyy 31.12.2018.

ETK:n edustajina toimivat Heli Backman ja Anniina Alaluusua-Listola.