Ministeriöiden asettamat tai johtamat tai muut korkean tason työryhmät

Asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentuminen kansainvälisissä tilanteissa

Puheenjohtaja Essi Rentola (STM), jäsenet ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä, Kuntaliitosta, EK:sta ja Akavasta.
ETK:n edustajana toimii Minna Levander.

STM on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella asumisperusteista sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön tarkistamista niin, että etuuksien maksaminen maahan, ja maastamuuttotilanteissa kohdentuu tarkoituksenmukaisesti, lainsäädäntö on selkeää ja lainsäädännön toimeenpano nykyistä yksinkertaisempaa.

Työryhmän toimikausi on 21.3.2017 – 31.5.2018.

Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittävä työryhmä

Puheenjohtaja Heli Backman (STM), sihteeristö Inka Hassinen (STM), Karoliina Kiuru (Keva) ja Minna Lehmuskero (TELA), jäsenet EK:sta, ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä, Kuntaliitosta ja eläkelaitoksista.

ETK:n edustajana toimii Ismo Risku.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, olisiko tarkoituksenmukaista ja mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä siten, että kaikki nykyisin näiden järjestelmien piirissä tehty työ vakuutettaisiin työntekijän eläkelain mukaan.

Työryhmän toimikausi on 12.6.2017 – 30.6.2018

EU-asiain komitea, valmistelujaosto 25

Puheenjohtaja Merja Mustonen (STM), sihteeri Tuomas Leppo (STM), jäsenet ministeriöistä, sosiaaliturvalaitoksista, työmarkkinajärjestöistä ja sosiaalialan intressiorganisaatioista. Työeläkejärjestelmän edustajat Niko Väänänen (ETK) ja Janne Pelkonen (TELA).

Työryhmä osallistuu Euroopan unionin toimielimissä käsiteltävien sosiaalipoliittisten asioiden kansalliseen valmisteluun.

EU-asiain komitea, valmistelujaosto 27

Puheenjohtaja Essi Rentola (STM), sihteeri STM:stä, jäsenet ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä ja Kelasta. ETK:n edustaja on Jaana Rissanen.

Jaostossa käsitellään henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä sosiaaliturvakysymyksiä.

Kassa- ja säätiöryhmä

Puheenjohtaja Pirjo Moilanen (STM), sihteeri Anne Laitinen (ETK), jäsenet Fivasta, ETK:sta ja työeläkelaitoksista.

Työryhmä valmistelee eläkekassojen ja -säätiöiden laskuperusteita.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä

Kokoonpanoja on kaksi:
1) työmarkkinakokoonpano, johon kuuluvat puheenjohtaja ja työmarkkinajärjestöjen EK, KT, SAK, Akava ja STTK edustajat
2) laajennettu kokoonpano, joihin kutsutaan edellisten lisäksi toimitusjohtajat työeläkevakuutusyhtiöistä ja Kevasta.

Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), jäsenet työmarkkinaedustus Jouko Hämäläinen (KT), Katarina Murto (STTK), Sinikka Näätsaari (SAK), Pekka Piispanen (Akava), Vesa Rantahalvari (EK), Saana Siekkinen (SAK) ja Antti Tanskanen (EK). Asiantuntijat Stefan Björkman (Etera) Satu Huber (Elo), Timo Kietäväinen (Keva), Risto Murto (Varma), Carl Pettersson (Veritas) ja Timo Ritakallio (Ilmarinen). Tarkkailijat Outi Antila (STM) ja Tuulia Hakola-Uusitalo (VM).

Eläkeneuvotteluryhmä tekee esityksiä työeläkejärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä voi tarvittaessa täyttää esimerkiksi ministeriöiden pyyntöjä ja asettaa mm. näitä tarpeita varten alatyöryhmiä ulkopuolisine asiantuntijoineen.

YEL kehittämistyöryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä jatkaa aikaisempaa laajemmalla toimeksiannolla.

Epävirallisen työryhmän toimeksianto laajennetaan koskemaan YEL-vakuuttamiseen liittyvien ongelmien ja kehittämistarpeiden sekä niiden ratkaisuvaihtoehtojen selvittämistä. Aiemmin työryhmän tavoitteena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia on uudistaa yrittäjän eläkevakuutuksen sääntöjä niin, että eläkevakuuttaminen olisi nykyistä helpompaa ja joustavampaa kevytyrittäjille ja muille itsensätyöllistäjille. Nyt kehittämistyö koskee kaikkia yrittäjiä, koska työryhmän näkemys oli, ettei ole syytä muodostaa käytännössä uutta, suhteellisen suppeaa erityisryhmää, johon sovelletaan omia sääntöjä.

Työryhmässä ovat edustettuina Suomen Yrittäjät, työmarkkinajärjestöt, STM, ETK ja Tela. Työryhmän uusi määräaika päättyy 31.12.2018.

ETK:n edustajina toimivat Heli Backman ja Anniina Alaluusua-Listola.