Eläketurvaa ja -järjestelmää kehittävät työryhmät

Näillä sivuilla on tietoa suomalaisen eläketurvan sisältöä ja eläkejärjestelmän toimintaa kehittävistä työryhmistä, joissa Eläketurvakeskuksen asiantuntijat ovat mukana.

Työryhmät on luokiteltu seuraavasti:

  • ministeriöiden asettamat tai johtamat tai muut korkean tason työryhmät
  • eläketurvan ja eläkkeiden toimeenpanon kehittämiseen liittyvät eläkealan sisäiset työryhmät
  • eläkealan tietojärjestelmätyöryhmät.

Työryhmien jäsenistä ilmoitetaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä työeläkejärjestelmän edustajia, joista mainitaan ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen edustaja(t). Työryhmät esitellään aakkosjärjestyksessä.

Käytetyt lyhenteet:

ETK – Eläketurvakeskus
KELA – Kansaneläkelaitos
TELA – Työeläkevakuuttajat TELA
STM – Sosiaali- ja terveysministeriö

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MARJUKKA HIETANIEMI