Yrittäjän eläkevakuutuksen viisi ongelmakohtaa

Yrittäjät maksavat liian vähän työeläkevakuutusmaksua, mikä johtaa matalaan eläketurvaan. Helsingin Sanomat käsitteli aihetta hyvässä artikkelissaan 15.6. Pieni eläke yllättää monen yrittäjän eläkeiässä. Pieni YEL-maksutulo on ongelma myös eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta. Valtio maksaa osan yrittäjien eläkemenoista.

Seuraavat viisi ongelmakohtaa on etenkin yritystoimintaa harkitsevan hyvä tietää.

1. Työtulo ei vastaa yrittäjän todellisia tuloja

Monen yrittäjän työeläkevakuutuksen perusteena käytettävä YEL-työtulo on liian pieni, keskimäärin 23 000 euroa. Työtulo osuutena yrittäjän todellisesta ansiotulosta on keskimäärin 76 prosenttia. Naisten ja vanhempien yrittäjien työtulo vastaa paremmin todellisia ansiotuloja. Heille karttuu paremmin eläkettä. Elinkeinonharjoittajien, kuten kauppiaiden, työtulo on paremmin kohdallaan kuin ammatinharjoittajien.

2. Monen yrittäjän työtulo jää muuttamatta

Yritystoiminnan alussa työtulo sovitaan yhdessä eläkelaitoksen kanssa tiettyjen rajojen puitteissa. Vuonna 2017 pienin työtulo on 7 645 euroa, jonka perusteella työeläkevakuutusmaksua kertyy vajaat 1 500 euroa. Parhaassa tapauksessa yrittäjä korottaa tai vähentää vuosittaista työtuloa muuttuneen työtilanteen ja tulojen mukaan. Monella tämä unohtuu. Noin 40:llä prosentilla yrittäjistä työtulon muutoksesta on kulunut yli viisi vuotta.

3. Yritystoiminnan kannattavuus vaihtelee

Usein työtulo ei vastaa yrittäjän todellista ansiotuloa, koska todelliset tulot vaihtelevat niin paljon. Tämä on silmiinpistävää viime vuosilta. Valtaosa liikkeenharjoittajista nostaa pääomatuloja yritystoiminnastaan. Pääomatuloa saavien ammatinharjoittajien osuus on laskenut 40 prosenttiin. Pääomatulosta ei kartu eläkettä.

4. Pienimuotoisen yrittäjyyden vakuuttamisessa epäselvyyttä

Uusimuotoinen yrittäjyys on yleistynyt viime vuosina. Kaikki eivät rekisteröi yritystään, vaan harjoittavat yritysluonteista toimintaa ilman Y-tunnusta ja ennakkoperintärekisteriin rekisteröitymistä. Tällaisia näennäisesti lähempänä palkansaajana yritystoimintaa harjoittavia on aikaisempaa enemmän. Laskutuspalveluyritykset ovat olleet yksi matalan kynnyksen tapa toimia yrittäjänä. Niiden kautta työstään laskuttaa jo lähes 35 000 pienyrittäjää. Tämän työskentelyn työeläkevakuuttamisesta on ollut epäselvyyttä.

5. Luottamus eläketurvaan koetuksella

Yrittäjillä on tutkimusten mukaan palkansaajia enemmän uskoa taloudelliseen toimeentuloon eläkeaikana. Yrittäjillä on enemmän säästöjä ja varallisuutta kuin muilla väestöryhmillä. Vain puolet yrittäjistä arvelee lakisääteisen eläkkeen riittävän eläkeaikana. Pieni eläke heikentää luottamusta lakisääteiseen eläketurvaan.

Yrittäjä päättää työtulosta yhdessä oman eläkelaitoksensa kanssa, joten heillä yhdessä on avaimet muutokseen. Huolehtimalla riittävästä lakisääteisestä vakuutusmaksusta, huolehtii elinikäisen eläketurvan lisäksi myös muusta sosiaaliturvasta. Vaikka vakuutusmaksun taso mietityttää, rahoille saa vastinetta eläkeaikana. Samalla on hyvä muistaa, että osan maksusta voi vähentää verotuksessa.