Yrittäjä, tarkista työtulotietosi ajan tasalle

Tänään 5.9. vietetään Yrittäjän päivää. Teemana tänä vuonna on Yrittäjyys ja kulttuuri. Yrittäjäperheessä kasvaneena olen syvästi iloinen siitä, että yrittäjyys on nostettu kansallisen juhlapäivän tasolle. Yrittäjyys on usein jatkuvaa ahkerointia, henkilökohtaisen riskin ottamista ja elämää vähällä vapaa-ajalla. Mutta yrittäjyys on myös mahdollisuuksia nähdä konkreettisesti oman työnsä tuloksia ja vapautta tehdä valintoja.

Elämän riskit kohtaavat yrittäjät samalla tavalla kuin palkansaajatkin. Pitkäaikainen sairaus tai perheenhuoltajan kuolema voi sattua kenelle vain. Ja myös vanhuuseläkkeelle siirtyminen on kaikkien toiveissa. Näitä elämäntilanteita varten tarvitaan eläketurvaa.

YEL-turvaa selvitetään jälleen kerran

Yrittäjien sosiaaliturva on tavalla tai toisella ollut monen hallituksen agendalla, niin myös nykyisen. Hallitusohjelmassa todetaan, että selvitetään vaihtoehtoja yrittäjien sosiaali- ja eläketurvan parantamiseen. Yrittäjien kohdalla sosiaaliturvan tason määrittelee pitkälti yrittäjän itselleen ottaman eläkevakuutuksen taso. Eläkevakuutusta otettaessa määritellään työtulo, joka toimii pohjana myös sairauspäivärahaa, työttömyysturvaa ja tapaturmaetuuksia määriteltäessä. Jos eläkevakuutuksen työtulon taso nousee, yrittäjän sosiaaliturva kokonaisuudessaan paranee.

Edelliselläkin hallituskaudella yrittäjien eläkevakuuttamisen taso oli vakavassa pohdinnassa. Sosiaali- ja terveysministeriössä istui työryhmä, jonka tehtävä oli kehittää yrittäjien eläkejärjestelmää. Erityisesti työtulojen alhaisiin tasoihin ja työtulon määrittämiseen liittyviin ongelmiin etsittiin ratkaisuja. Kun vertailtiin yrittäjien työtuloja yritystoiminnasta saatuihin ansioihin verotuksessa, voitiin havaita, että eläkevakuutuksessa käytettävät työtulot olivat keskimäärin merkittävästi alemmalla tasolla kuin verotustiedoissa.

Työtulon suuruus avainasia

Työtulon määrittäminen oikealle tasolle on käytännössä usein vaikeaa, ja työtulon muuttaminen on koettu kankeaksi. Työryhmätyön aikana olikin esillä malleja, jolla työtulon määrittelyä olisi kaavamaistettu. Määrittelyssä tietyt yrittäjän toimintaa koskevat tiedot olisivat ohjanneet nykyohjeistusta täsmällisemmin tasoa, jolle yrittäjän eläkevakuutuksen työtulo olisi vahvistettava. Työryhmän työ jäi kuitenkin erimieliseksi, eikä yhteisiä ehdotuksia saatu tuolloin aikaiseksi.

Työryhmän työn aikana oli myös esillä toiveita, että yrittäjän vapaus ja vastuu saisi nykyistä suuremman roolin myös eläkevakuuttamisessa. Suomalainen eläkejärjestelmä nojaa kuitenkin lakisääteisyyteen ja pakollisuuteen. Sen on katsottu olevan tärkeä keino sen varmistamiseksi, että eläketurvaa karttuu myös niille, jotka eivät siitä itse halua tai osaa tai muista huolehtia.

Työryhmätyön loppuvaiheessa esillä oli sellaisen laskurin luominen, joka auttaisi yrittäjää ja eläkelaitosta työtulon tason määrittelyssä. Kun digitalisaatio on nykyisin esillä lähes kaikkialla toiminnan kehittämisessä, myös tähän ongelmaan yritettiin hakea apua siitä suunnasta. Koska laskurit tekevät laskelmia vain sellaisista asioista, joita sen nimenomaisesti on pyydetty laskemaan, olisi päätettävä, mitkä asiat otetaan laskennassa huomioon. Tästä ei työryhmän työn aikana vielä löytynyt yhteistä käsitystä.

Uuden hallitusohjelmakirjauksen pohjalta aloitetaan jälleen keskustelut siitä, miten yrittäjien eläketurvaa voidaan parantaa. Silloin todennäköisesti jatketaan keskustelua yrittäjien eläkevakuutuksen perusteena olevien työtulojen nostamisesta.

Uudistusten valmistelu voi ottaa aikaa. Silläkin aikaa yrittäjät työskentelevät ja kartuttavat eläketurvaa. Vaikka selvittely, ehkä jopa kiistely, valtakunnan tasolla voi kestää, yrittäjällä on vapaus itse pohtia oman eläketurvansa tasoa. Yrittäjän päivänä keskiössä on yrittäjä itse. Nyt on hyvä hetki tarkistaa, että eläkevakuutuksen työtulo on määritelty niin, että se vastaa nykyistä tilannetta.

0 kommenttia

Kommentoi

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lähettääksesi kommentin, ratkaise oheinen laskutehtävä. *