Ulkomailla työskentelyn monet muodot

Eläketurvakeskuksen lakiosasto on mielenkiintoinen näköalapaikka kansainvälisen työskentelyn eri muotoihin. Meillä vastataan vuosittain noin 10 000 yhteydenottoon, joissa työnantajat, työntekijät, yrittäjät, apurahansaajat ja muut ulkomaille lähtevät henkilöt pohtivat ulkomaantyön vaikutusta sosiaaliturvaan. Lisäksi käymme kouluttamassa ja tapaamme työnantajia sekä työntekijöitä erilaisissa seminaareissa ja tapahtumissa.

Millaisia ovat tyypilliset kysymykset asiakaspalvelussa ulkomaantyön vakuuttamisasioissa?

  • Saan apurahaa Suomesta ja UK:sta, teen töitä yliopistossa Ruotsissa? Voinko maksaa Suomeen eläkevakuutukset? Mitä vaikuttaa, jos asun osan aikaa Ruotsissa ja välillä perheeni kanssa Suomessa?
  • Olen töissä Ruotsin laivalla ja tarjoilijana täällä maissa Suomessa silloin tällöin. Miksi ja minne minun pitää ilmoittaa töistäni, vaikuttaako se sosiaaliturvaani?
  • Lähdössä Start-up:ia pyörittämään Kaliforniaan. Voinko maksaa YEL:t Suomeen? Mitä ilmoituksia USA:an tarvitaan?
  • Olen lähdössä etätöihin Italiaan. Eihän etätyöllä ole vaikutusta sosiaaliturvaani ja eläkkeiden kertymiseen?
  • Työmaallemme ollaan rekrytoimassa kymmeniä ulkomaisia työntekijöitä Liettuassa olevan vuokrayhtiön kautta. Mistä saan A1- todistuksen? Mihin ne pitää toimittaa?

Vuosittain noin 10 000 yhteydenottoa.

Me neuvomme ulkomaille lähtijöitä ja Suomeen tulijoita siitä, kuuluvatko he Suomen vai toisen maan sosiaaliturvaan, tuleeko heistä maksaa sosiaalivakuutusmaksut (TyEL:t ym.) Suomeen ja vastaavasti, saako henkilö Suomen vai kohdemaan sosiaaliturvaetuudet.

Vuosien varrella erilaiset ulkomaantyön kombinaatiot ovat monipuolistuneet. 15 vuotta sitten tyypilliset asiakkaamme olivat ulkomaankomennukselle lähteviä työntekijöitä ja heidän työnantajiaan. Nykyään jo kolmannes saamistamme hakemuksista koskee henkilöitä, jotka Suomen lisäksi epäsäännöllisen säännöllisesti työskentelevät jossain toisessa maassa.

Suomen lainsäädännön lisäksi näissä tilanteissa noudatetaan EU-säännöksiä ja sosiaaliturvasopimuksia. EU-säännökset eivät ole täysin yksiselitteisiä ja haasteista keskustellaan usein myös EU-tasolla. Me pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan lainsäädännön selkeyttämiseen, tästä esimerkiksi Noora Alleniuksen blogi

Neuvonta on monipuolista ja mielenkiintoista. Erityisen kiintoisaa on nähdä, kuinka kansainvälisyys vuodesta toiseen kasvaa ja monimuotoistuu. Lainsäädännön mutkikkuus yhdistettynä ulkomaantyön eri variaatioihin ja uusiin muotoihin takaa, ettemme täällä pysähdy paikallemme. Aina riittää pohdittavaa siinä, kuinka saisimme nämä yhdessä muiden viranomaisten kanssa kommunikoitua asiakkaalle mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla.

Lue lisää: