Työkyvyttömätkö töihin?

Vanhuuseläkkeiden alaikärajaa nostettiin vuoden alussa toteutetussa eläkeuudistuksessa, jotta työurat pidentyisivät ja eläkkeet paranisivat. Monet sairaat ja työttömät protestoivat. Milläs pidennät työuraa, kun ei kukaan huoli tai ei kykene töihin. Yksi hallituksen kärkihankkeista on saada työkyvyttömiä tai paremminkin osatyökykyisiä töihin. Miten se voisi tapahtua?

Tähän pyrkii vastaamaan sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä, jonka raportti on juuri ilmestynyt. Se keskittyi pohtimaan työkyvyttömyyseläkkeensaajan työnteon kannustinloukkujen poistamista. Muut ministeriöt ovat julkaisseet aiemmin omien toimialojensa kannustinloukkujen poistoehdotuksia.

Mikä kannustinloukku?

Nykyisin työkyvyttömyyseläkkeensaaja voi ansaita vähintään 737 euroa/kk eläkkeen rinnalla etuuden vähentymättä. Työeläkkeensaaja voi ansaita tätä enemmänkin, jos eläkettä edeltävä ansiotaso oli niin korkea, että 60 prosenttia eläkettä edeltävästä ansiosta ylittää tuon eurorajan. Nämä vapaan työskentelyn suojaosuudet ovat selvästi korkeampia kuin esimerkiksi työttömyysturvassa. Työnteon kannustimet ovat siis hyvinkin kunnossa verrattuna muihin etuuksiin, jos pysytään näissä rajoissa.

Mutta mitä tapahtuu, kun työansio nousee niin, että rajat juuri ylittyvät? Eläke jää pois maksusta, lepäämään. Tästä syntyy kannustinloukku. Työansion olisi noustava huomattavasti, jotta se tarjoaisi vastaavan tulotason kuin eläke ja työansio yhteensä antoivat ennen lepäämään jäämistä. Työansio voi kuitenkin nousta vain vähän esimerkiksi yleisen korotuksen johdosta. Palkka voi nousta sen vuoksi, että työntekijällä on mahdollisuus auttaa kiireisen ajan yli tekemällä tilapäisesti hieman lisää töitä. Se, että pieni tulonlisäys johtaa kokonaistulotason laskuun, ei voi olla hyvä asia. Se on kannustinloukku.

Miksi kannustinloukkuja pitää poistaa?

Työkyvyttömyyseläkkeensaajilla voi olla hyvin erilaisia mahdollisuuksia työntekoon. Työkyvyttömyyseläke myönnetään työntekijälle, jos hänen työkykynsä on työeläkelakien vaatimalla tavalla vähentynyt riittävästi. Osatyökyvyttömyyseläkkeeseen riittää hieman lievempi työkyvyttömyys. Työkyvyttömät eivät kaikki siten ole 100-prosenttisesti työkyvyttömiä. Heillä voi olla työkykyä jäljellä ajoittaiseen tai osa-aikaiseen työskentelyyn.

Työskentelyn lisääminen kasvattaa julkisia verotuloja ja työkyvyttömän omaa toimeentuloa. Lisäksi eläkeaikana ansaitusta työansiosta kertyy uutta vanhuuseläkettä kuten mistä tahansa työstä. Viimeisten tilastojen mukaan täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavista noin 17 prosenttia työskentelee vuoden aikana. Osatyökyvyttömyyseläkkeensaajien osuus työkyvyttömyyseläkkeensaajista on viime vuosina kasvanut ja heidän työssäkäyntinsä lisääntynyt. Työnteon ja eläkkeen yhdistämisen tapa vaikuttaa siten yhä useamman eläkkeensaajan arkeen.

Miten kannustinloukkuja poistetaan?

Työryhmä päätyi ehdottamaan osatyökykyisten työn ja eläkkeen kannustavampaan yhteensovittamiseen mallia, jossa eläkkeestä ja työansiosta koostuva kokonaistulo ei koskaan alene, jos työtä tehdään lisää. Tätä kutsutaan lineaariseksi malliksi siksi, että kokonaistulotaso suoraviivaisesti koko ajan nousee mitä enemmän palkkaa ansaitaan. Kun työansion osuus kasvaa, eläkkeen osuus pienenee, mutta ei niin paljon, etteikö lisätyöstä jäisi jotain käteenkin.

Vaihtelevasti työtä tekevällä työkyvyttömyyseläkkeensaajalla voi olla edessään tämän uuden työn ja eläkkeen yhteensovituksen vuoksi kuukausittain muuttuva eläkkeen määrä. Tärkeintä on kuitenkin, että hän voi aina luottaa siihen, että lisätyöskentely lisää tuloja.

Raportin ehdotukset eivät ratkaise kaikkia osatyökykyisen kohtaamia kannustinongelmia. Työkyvyttömyyseläkkeensaajat saavat usein muita tulosidonnaisia etuuksia kuten asumistukea tai osatyökyvyttömyyseläkkeensaajat soviteltua työttömyyspäivärahaa. Verotukseen ja muiden etuuksien sääntöihin ei tässä työssä kajottu. Työn tekeminen tai sen lisääminen ei välttämättä ole myöskään työntekijän halusta kiinni. Jos sopivaa työtä ei löydy terveille työttömille, ei sitä niin helposti löydy osatyökykyisillekään. Yksi lainsäädännön este jää kuitenkin pois, ja tästä on hyvä jatkaa.

Miten tästä eteenpäin?

Työryhmä on julkaissut ehdotuksensa, mutta työ jatkuu, sillä uudistuksen toimeenpanossa on vielä monta yksityiskohtaa, jotka vaativat tarkennusta. Voimassaoleva työn ja eläkkeen yhteensovittamisen tapa on kirjattu eläkkeen lepäämäänjättämisestä annettuun määräaikaiseen lakiin, jonka voimassaolo päättyy vuoden 2020 lopussa. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan sen jälkeen.

Selvitys: Kannustinloukut: Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittaminen sekä lineaarinen malli. Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke (OTE)

 

1 kommentti
  1. omppu
    omppu says:

    Ei ole kenenkään etu sairasta ihmistä ottaa työhön, ei työkyvyttömän ihmisen eikä työnantajan.Mikä tässä on lääkärin työhöntulotarkastuksen merkitys, jos katsotaan ettei työkykyä ole, eikä todistusta kirjoiteta, ja muiden erikoislääkäreiden lausunnot työkyvyttömyydestä, kaikillehan ei tietenkään tarkastuksia tehdä? Entä työntekijän vakuutus, jos jotakin sattuu, kuka korvaa, ottaako työnantaja riskin,entä vakuutusyhtiö? Onko ”kolmiolääkkeiden” alaisena työskentely turvallista? Syynä työkyvyttömän työkyvyttömyyteen ei aina ole yksistään kova krooninen kipu, vaan olemassa oleva toimintakyky, näkyvät vammat sekä oireet. Jos sairaalla ihmisellä etenevät oireet, tulee lisää vammoja, joutuen odottamaan pitkiä aikoja uusiin lisätutkimuksiin, saaden hylkääviä päätöksiä maksusitoumuspyynnöistä kuntoutuksiin, hoitoihin, apuvälineisiin, miten voi kuntoutua? Entä jos diagnosoitu väärin? Paljon otettava asioita huomioon, ei kukaan sairas halua olla. Huomioitava myös se, että on myös paljon harvinaisia sairauksia, joiden diagnoisointi ei helppoa, ja on aikaa vievää.Toimeentulon kannalta menoja sairaalla enemmän, perusteltua pienempi verotus ja oikea etuus.Mieluummin nuorille työt, jotta he eivät alkuunsa syrjäydy, saisivat kokemusta, pääsisivät rakentamaan omaa elämää, perhettä, sekä eläkkettäkin alkaisi karttumaan.Miksi siis kiusata monimutkaisella, epäoikeudenmukaisella ja aikaa vievällä järjestelmällä sairaita ihmisiä! (valitusprosessit)

Kommentointi on päättynyt.