Tutustu rohkeasti tilastotietokantaamme!

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta on internetissä oleva sivusto, josta voi hakea eläkkeisiin liittyviä tilastoja. Se on julkinen ja kaikille avoin. Samoja tietoja on julkaistu jo vuosikymmeniä paperisina taulukoina.

Eläketurvakeskuksen tilastotietokannasta löydät kätevästi eläkkeitä käsitteleviä tilastoja. Tietokannassa on esitetty muun muassa työeläkkeellesiirtymisikä, yritysten keskimääräiset TyEL-maksut toimialoittain ja keskeiset indeksiluvut. Valikoista saa poimittua kiinnostavat luvut eripituisina aikasarjoina. Taulukon voi siirtää taulukkolaskentaohjelmaan. Suurin osa tilastoista on esitetty suomen kielen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi. Uudet tiedot päivitetään tilastotietokantaan tilaston julkaisuajankohtana, joka on mainittu tilastojen julkistamiskalenterissa.

Miten tieto löytyy?

Oletetaan, että haluan poimia Suomessa asuvien työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeensaajien lukumäärän vuodesta 2000 alkaen.

Hakemistotason otsikko kertoo tilastotaulukoiden aihealueen. Hakemisto Eläkkeensaajat on jaettu alihakemistoihin Kaikki eläkkeensaajat ja Työeläkkeensaajat. Kaikkien eläkkeensaajien luvut sisältävät työeläkejärjestelmän lisäksi kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavien henkilöiden tunnuslukuja. Valitsen hakemiston Työeläkkeensaajat.

Hakemani tieto löytyy peräti neljästä eri tilastotaulukosta. Miksi? Tilastotaulukot on jaettu erilaisiin muuttujiin muun muassa asuinalueen, sairauspääryhmän, ikäluokan ja työkyvyttömyyseläkkeen lajin mukaan. Tietosuojan vuoksi kaikkia tietoja ei voi esittää samassa tilastotaulukossa. Poimin ensimmäisen tilastotaulukon valikoista haluamani tiedot.

Taulukosta selviää, että Suomessa on ollut 2000-luvulla työkyvyttömyyseläkkeensaajia eniten vuonna 2008 (214 643), minkä jälkeen määrä on laskenut tasaisesti. Herää kysymys, miten työkyvyttömyyseläkkeensaajien luvut jakautuvat toistaiseksi myönnettyihin eläkkeisiin ja kuntoutustukiin tai toisaalta ikäluokittain. Sen selvittämiseksi voin tehdä uuden poiminnan.

Anna palautetta

Kehitämme tilastotietokantaa jatkuvasti. Laajennamme sitä uusilla tilastotaulukoilla tai kokonaan uusilla tilastokokonaisuuksilla. Tavoitteemme on tehdä riittävän helppokäyttöisiä tilastotaulukoita, joista poimittu tieto on sitä, mitä poimija on tarkoittanut. Siksi tarkemman tason tilastoja saa jatkossakin tilastopalvelustamme erikseen pyytämällä.

Puuttuuko tilastotietokannasta sinulle hyödyllisiä eläketurvan tilastotietoja? Tarvitsetko omassa työssäsi tietoja, jotka voisit poimia tilastotietokannastamme? Lähetä ehdotuksesi tai muu palautteesi osoitteeseen tilastot(a)etk.fi. Siten voit auttaa minua auttamaan sinua.