Blogikirjoitukset, joihin sisältyy avainsana "leskeneläke"


/

Aika uudistaa perhe-eläke?

Perhe-eläkkeiden liittäminen työeläkkeisiin tapahtui 50 vuotta sitten työmarkkinajärjestöjen aloitteesta. Edellisen kerran järjestelmää uudistettiin 1990-luvulla. Moni tuolloin esillä ollut kysymys on edelleen ajankohtainen.

(lisää…)


/

Siviilisäädyllä on väliä perhe-eläkkeessä

Perhe-eläkkeen tavoitteena on perheenhuoltajan kuoleman jälkeen lesken ja alaikäisten lasten toimeentulon varmistaminen. Naimisissa olevien ja leskien eläketurva on pääsääntöisesti parempi kuin muiden siviilisäätyjen.
(lisää…)


/

Perhe-eläkevaihtoehdot olisivat muutos Ruotsin suuntaan

Hiljattain julkaistussa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) perhe-eläkeselvityksessä tarkasteltiin myös muiden maiden eläketurvaa perheenjäsenen kuollessa. Mukana vertailussa olivat Pohjoismaat, jotka muodostavat meille luonnollisen vertailuryhmän sosiaalivakuutuksen alalla. Lisäksi raportissa katsottiin miten asia on järjestetty joissain Keski-Euroopan maissa. Raportissa esitettiin lopuksi vaihtoehtoja perhe-eläkkeen kehittämiseksi. Nämä vaihtoehdot näyttäisivät siirtävän Suomen perhe-eläkejärjestelmää varsinkin Ruotsin suuntaan.

(lisää…)


/

Yhteisannuiteetti – leskeneläketurvaa omakustanteena

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 7.4. selvityksen, jossa tarkastellaan työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvaa, sen historiaa ja kehittämisvaihtoehtoja. Yhtenä kehittämismallina tarkastellaan uutta eläke-etuutta – yhteisannuiteettimuotoista leskeneläkettä. Yhteisannuiteetti tarkoittaa mahdollisuutta muuttaa osa omasta vanhuuseläkkeestä leskeneläkkeeksi, jota maksetaan puolisolle kuoleman jälkeen.

(lisää…)


/

Aviopuolisoiden ikäerot Suomessa

Suomen työeläkejärjestelmässä leskeneläkettä maksetaan leskelle kuolemaan saakka. Puolisoiden ikäerot vaikuttavat siihen, kuinka pitkään leskeneläkettä keskimäärin maksetaan tulevaisuudessa.

(lisää…)