Blogikirjoitukset, joihin sisältyy avainsana "eläkeuudistus"


/

Eläkkeelle ennen, jälkeen vai täsmälleen omassa eläkeiässä?

Aikeet lykätä tai varhentaa eläkkeelle siirtymistä pyörivät epäilemättä monen eläkeikää lähestyvän mielessä. Vaikka eläkeuudistuksen myötä eläkeikä nousee ikäluokittain, on vanhuuseläkkeelle siirtymisen ajankohdassa joustavuutta.

(lisää…)


/

Presidentti Macronin eläkelinjaukset

Emmanuel Macron valittiin sunnuntaina Ranskan presidentiksi. Vaalit ja kampanjointi herättivät laajaa kansainvälistä huomiota. Vaalikeskusteluissa ja kampanjoinnissa keskusteltiin paljon myös eläkkeistä ja eläkejärjestelmästä. Keväällä Macron julkaisi oman uudistusehdotuksensa koskien Ranskan eläkejärjestelmää. Mitä Macron on siis eläkejärjestelmän osalta luvannut?

(lisää…)


/

Anna eläkeuudistukselle tilaisuus

Kansalaiset haluavat nähdä ensin, miten vuoden 2017 alussa voimaan tullut uusi eläkejärjestelmä toimii, ennen kuin siitä muodostetaan mielipide. Näin voidaan tulkita kansalaisten mielipiteitä vuoden 2017 eläkeuudistuksen oikeudenmukaisuudesta.

(lisää…)


/

Suomalaiset aikovat eläkkeelle eläkeuudistuksen ikärajoja aiemmin

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Eläkeuudistusta koskevien mielipiteiden lisäksi vastaajilta kysyttiin myös arviota siitä, missä iässä itse ajattelee siirtyvänsä kokoaikaiselle eläkkeelle. Tulosten mukaan vastaajien eläkeikäarviot ovat alle uudistuksessa  määriteltyjen alarajojen,  erityisesti 35–49-vuotiailla vastaajilla.

(lisää…)


/

Eläkeiän nosto on sopeutumista ikääntyvään väestöön

Ilta-Sanomat nosti esille Eläketurvakeskuksen (ETK) arviot eläkeuudistuksen vaikutuksista ikääntyneiden työllisyyteen. Eläkeuudistuksen vaikutusarvioita ei voi perustaa erityisen optimistisiin oletuksiin. Liian myönteiset laskelmat nostaisivat riskiä eläkekustannusten nousulle.

(lisää…)


/

Osittainen vanhuuseläke on hittituote Ruotsissa ja Norjassa – miten käy Suomessa?

Suomessa on mahdollista ottaa osa karttuneesta vanhuuseläkkeestä ennakkoon eli siirtyä osittain varhennetulle vanhuuseläkkeelle helmikuun alusta alkaen. Vastaavanlainen vanhuuseläkelaji on jo käytössä Ruotsissa ja Norjassa. Varhaiseläke on erityisesti Norjassa houkutellut miehiä ottamaan eläkkeen maksuun.

(lisää…)


/

Vuoden 2017 eläkeuudistus puntarissa

Tammikuusta 2017 lähtien vanhuuseläkkeiden ikärajoja, eläkelajeja ja työeläkkeen määräytymistä koskevat säännöt muuttuvat. Muutokset on kuvattu Etk.fi –verkkosivuilla, tässä kirjoituksessa arvioin niitä yleisemmin, myös aiempiin muutoksiin peilaten.

(lisää…)


/

Lukemisen arvoinen puheenvuoro eläkkeistä

Toimittajat Teemu Muhonen ja Jari Hanska ovat julkaisseet eläkejärjestelmästä kirjan nimeltä ”Eläketurma – Miksi Suomeen tarvitaan uusi sukupolvisopimus” (Vastapaino).

Uutta sukupolvisopimusta perustellaan eläkeläisten ja nuorempien ikäluokkien viimeaikaisella tulokehityksellä, joka tekijöiden mielestä on ollut epätasapainoista. Ehdotuksissa sukupolvisopimuksen ensi vaiheeksi pelkistyy nykyisten eläkkeiden leikkaaminen. Eläkejärjestelmää ei tekijöiden mielestä kuitenkaan tarvitse räjäyttää.

Kirja on arvokas puheenvuoro eläkkeistä käytävään keskusteluun. Ansioistaan huolimatta kirjassa on myös puutteita. Aloitan ansioista. (lisää…)


/

Komission suositusten jäljillä

Suomessa EU:sta käytävässä keskustelussa helposti unohtuu yksi asia, joka jokaisen tulisi muistaa. Nimittäin se, että Euroopan komissio on moniääninen. Kun komissio lausuu jotain jäsenvaltion tilanteesta, liittyi se sitten työmarkkinoihin tai eläkejärjestelmään, kyseessä on usein hyvin monimutkaisen neuvotteluprosessin lopputulos. Koska orkesteri haluaa välttää kakofoniaa, vaimenee polyfonia yksiääniseksi ennen kuin komissio ottaa virallisesti kantaa.

(lisää…)