Blogin kirjoittajat

Maria Vaalavuo

Tutkimuspäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Kathrin Komp

Assistant professor, Department of Social Research
University of Helsinki

Timo Anttila

Yliopistonlehtori, yhteiskuntapolitiikka
Jyväskylän yliopisto

Jyri Juusti

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö
Varma

Henna Busk

Ekonomisti
Pellervon Taloustutkimus (PTT)

Nina Nissilä

Digijohtaja, D9 Digitalisaation tuki
Valtiokonttori

Mikko Kautto

Toimitusjohtaja
Valtiotieteiden tohtori (VTT), dosentti
029 411 2185 / 040 740 8095

Luottamustehtävät: Arek Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallituksen varapuheenjohtaja.

Blogi:

Eläketutka.fi, Etk.fi

Jaakko Kiander

Johtaja
Valtiotieteiden tohtori (VTT), dosentti
Vastuualueena tutkimus, tilastot ja suunnittelu.
029 411 2414

Janne Pulkkinen

Yhteyspäällikkö
Työeläkelakipalvelu, kuntoutus- ja työkyvyttömyysetuudet, soveltamissuositukset

Monika Sievänen

Ratkaisupäällikkö
Eläkkeen perusteena olevat ansiot
Työsuhde-yrittäjyys -rajanveto
029 411 2398