Pakolla eläketurvaa yrittäjille

Yrittäjyyteen liittyy usein keskeisenä elementtinä vapaus. Yrittäjät haluavat olla oman elämänsä herroja, ottaa ja kantaa yrittäjätoimintaan liittyvät riskit. Yrittäjä haluaa itse päättää, miten ja kuinka isolla sijoituksella hän varautuu vanhuuteen, mahdolliseen työkyvyttömyyteen tai jopa ennenaikaiseen kuolemaan.

Yrittäjän vapautta ja riskin hyväksymistä painottavaan maailmaan sopii huonosti ajatus pakollisesta eläkevakuutuksesta, joka hänen on pakko ottaa ja jonka tarjoaman turvan taso ja vakuutusmaksujen taso eivät ole vapaasti hänen itsensä määrättävissä. Miksi lainsäätäjä on kuitenkin nähnyt hyväksi, että yrittäjällä on pakko olla eläkevakuutus, jonka tasoakin on lailla säädelty? Miksi asiaa ja riskinkantoa ei ole jätetty yrittäjän omaan päätösvaltaan?

Ihminen on optimisti, siksi pakollinen vakuutus

Syy niin yrittäjän kuin työntekijänkin eläkevakuuttamisen pakollisuuteen on ihmisen optimismi. Me uskomme säilyvämme terveinä, joten emme tarvitse turvaa työkyvyttömyyden varalle puhumattakaan siitä, että kuolisimme lastemme ollessa vielä pieniä. Me uskomme yritystoimintamme menestyvän ja osaavamme menestyksellisesti sijoittaa yritystoiminnan voitot ja saavamme hyvän turvan vanhuudenpäiville. Valitettavasti aina kaikki ei kuitenkaan suju suunnitellusti. Terveys voi pettää ja maailman mullistukset voivat syödä sijoitukset. Optimistin eteen heitetyt riskit voivat ollakin liian isoja yksin kannettavaksi. Pakollinen eläkevakuutus tuo yrittäjälle turvaa, vaikka sitä turvaa hän ei koskaan uskoisi tai edes toivoisi tarvitsevansa. Vakuutusta tarvitaan, koska ”maailman pessimismi” voi ikävästi yllättää optimistin.

Vakuutusturvan pakollisuuden taustalla on myös se, että me suomalaiset voimme luottaa siihen, että viime kädessä yhteiskunta pitää meistä huolen. Tämä perusteltu luottamus turvaverkkoihin voi johtaa siihen ajatusharhaan (ns. moral hazard-tilanne), että yksilö itse laiminlyö kohtuullisen varautumisen elämän riskeihin ja huonoon onneen. Suomen toimiva sosiaaliturvajärjestelmä voi ainakin alitajuntaisesti johtaa sellaiseen päätelmään, että ”omalla rahalla” ei kannata kustantaa vakuutusturvaa, koska turvan saa joka tapauksessa muiden rahoilla. Vakuuttamisen pakollisuus omalta osaltaan varmistaa sen, että jokainen kohtuullisessa määrin itse varautuu riskeihin.

Ehdoton valtaosa yrittäjistä ottaa pakollisen YEL-vakuutuksen oma-aloitteisesti ja hoitaa sitä vastuullisesti. Eläketurvakeskus valvoo YEL-vakuuttamista mm. vuotuisilla laajoilla vero- ja vakuutustietojen vertailuilla. Selvittelyjen jälkeen tästä isosta lähtöjoukosta (noin 179 000 henkeä) todetaan vakuuttamisvelvollisiksi reilut 1000 henkeä. Näistä yrittäjistä vapaaehtoisesti vakuutusasian hoitaa kuntoon yli 90 % ja Eläketurvakeskuksen pakkovakuutuspäätöstä tarvitaan vain noin 100 tapauksessa.

YEL on hyvä tuote riskien torjuntaan

Väitän, että yrittäjän pakollinen eläkevakuutus (YEL) on hyvä tuote. Sen perusteella yrittäjälle karttuu vanhuuseläkettä ja se tuo turvaa työkyvyttömyyden varalle. Vakuutusturva ei heilahtele pörssikurssien mukana kuten yksityisen sijoittajan säästöt. Vakuuttamisen perusidean mukaisesti riskit tasataan, kaikki maksavat maksuja ja kaikki saavat turvaa. On selvää, että joku pitkäikäinen saa vähän enemmän ja joku toinen vähän vähemmän, mutta kaikilla on vakuutusturva.

Eläketurvan taso on riippuvainen yrittäjän työpanoksen suuruudesta (työtulosta) ja sen perusteella maksetuista vakuutusmaksuista aivan kuten työntekijälle karttuu eläkettä palkan perusteella. Sivutoimiselle tai osavuotiselle yrittäjälle eläkettä karttuu vähemmän kuin täysiaikaiselle yrittäjälle, mutta toki silloin myös maksut ovat pienemmät. Mutta eläkettä karttuu aina vakuutetun työskentelyn perusteella.

Yrittäjien motiivit ottaa YEL-vakuutus vaihtelevat. Osa vakuuttaa yrittäjätyönsä vain koska laki niin määrää ja vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä valvotaan. Osa ottaa vakuutuksen, koska pitää YEL-vakuutusta hyvänä tapana varautua erilaisiin riskeihin elämänkaaren eri vaiheissa. Mutta oli vakuuttamisen motiivi mikä tahansa, niin tärkeintä on se, että yrittäjällä on YEL-vakuutus, joka tuo turvaa erilaisiin elämäntilanteisiin.

Lue lisää:
Yrittäjävalvonta